Innvandret fra ufred i Polen omkring 1640: Baron Mustichgkeit på Beckelauget

Av

Midt på 1600-tallet innvandret en adelig polakk, baronen Mustigchkeit, til den nye byen Christiania. Han skal ha slått seg ned på Bekkelaget og drevet jordbruk og fiske.