Reguleringssjef August Nielsen i Aker: Holdt styr på eksplosiv vekst

Av

I 27 år påvirket August Nielsen utbyggingen av en kommune der urbaniseringen presset på. Kristiania/Oslo ble stadig trangere, og Aker ble stadig mer fortettet.