Går bort fra omdiskutert trikketrasé mellom Ljabru og Hauketo

Ny trikketrasé mellom Ljabru og Hauketo er ikke et prosjekt Ruter og Sporveien vil prioritere.