Vi i Folkets Parti Østensjø og Søndre Nordstrand sendte inn en sak i februar om å gjeninnføre buss til Dal/Lille Dal via partileder i Folkets Parti, Cecilie Lyngby. I forrige måned kom byrådets svar på vår henvendelse.

Byrådet svarte at de mener det vil bli for dyrt å gjeninnføre buss til Dal/Lille Dal, sammenlignet med hvor mange de tror kommer til å benytte seg av et slikt tilbud.

Dette er jeg uenig i. Jeg mener at man ikke kan måle et kollektivtilbud i kroner og øre. Men det må da kunne finnes en løsning på denne saken, om det så er en mindre busstype som eventuelt koster mindre.

Byrådet er selv veldig opptatt av at folk skal reise minst mulig med bil og mest mulig med kollektivt, sykkel og til fots. Likevel er kollektivtilbudet til Dal/Lille Dal omtrent helt fraværende. De som bor der kan gå til der bussen svinger av fra ruta si til Brenna og ta bussen derfra, men for de som bor øverst på Dal er det rundt 800 meter dit i en relativt bratt bakke.

Busstilbudet til Dal/Lille Dal opphørte for cirka 5 år siden, i 2018. I forbindelse med at byrådet stiller seg negative til å gjeninnføre det tidligere busstilbudet til Dal/Lille Dal, har jeg intervjuet noen av innbyggere på Dal/Lille Dal. Her er fra intervjuene:

Spørsmål 1:

Hvordan påvirker det deg og din familie at det er så langt å gå til nærmeste kollektivforbindelse der dere bor?

En innbygger svarte:

- Bosituasjonen har blitt langt dårligere og vanskeligere etter at vi mistet bussen. Flytting må vurderes når det blir et problem å komme seg til kjøpesenteret. Bakken her er lang og bratt, og mange gir opp og flytter. Det er ikke akkurat miljøvennlig å kjøre bil heller, noe det jo innstilles til å la være.

Vi fikk aldri noen forklaring på omgjøringen hvor busstilbudet til Dal/Lille Dal ble fjernet. Noen bydeler har i tillegg fått rosa busser, noe som ikke hjelper oss da vår bydel ikke har fått dette. Vi er veldig skuffet!!

En annen innbygger svarte:

- Etter at bussen opp til Lille Dal ble lagt ned, bruker vi bilen mye mer. Skal en av oss med T-banen til byen, stiller vi som sjåfør for hverandre ned til T-banen og henter for hjemtransport. Får vi gjester som reiser kollektivt, blir de også hentet av oss med bil.

Når vi begge skal reise, velger vi bilen som transportmiddel helt fram til bestemmelsesstedet, men det er jo nesten umulig å få parkering ut over tre timer på dagtid... Jeg regner med at vi ikke er den eneste familien som har fått økt bilbruk etter nedleggelsen av bussrute 72A.

Spørsmål 2:

Bruker du og din familie busstilbudet som går fra Dalssvingen til Mortensrud, altså fra der bussen svinger av mot Brenna?

En innbygger svarte:

- Det er bare en liten hjelp å ta bussen fra Dalssvingen til Mortensrud. Jeg synes at dette lille kravet om buss må komme foran det at vi må flytte. Her er det også barnefamilier og barnevogner som strever på et umulig vinterføre.

Vi krever bussen tilbake, eventuelt med annenhver avgang til Dal og annenhver avgang til Brenna. Håper vi lykkes denne gang!!

En annen innbygger svarte:

- Vår familie bruker aldri busstilbudet fra Dalssvingen. Om vi velger å ikke bruke bil, går vi heller hele strekningen til Mortensrud, eller velger 74-bussen under brua mot byen, om det blir hensiktsmessig.

Spørsmål 3:

Hva syns du om at Ruter (som er eid med 60% av kommunen og 40% av Viken fylkeskommune) ikke vil bruke 1,5 million på å etablere en busslinje med timesruter til og fra Dal/Lille Dal, når kommunen har planer om å bruke 612 millioner på sykkelfelt bare i år?

En innbygger svarte:

- Det er en skam at Ruter ikke vil bruke «småpenger» på denne busslinjen, når det er planer om å bruke 612 millioner på sykkelfelt. Tror det er mange her som vil håpe på buss igjen!!

En annen innbygger svarte:

-Jeg tror ikke på timesruter, altså tenker jeg at 1,5 millioner ikke er nok. Et minimum er halvtimesruter, altså 2,5 million. Byrådet har helt rett i at det er hyppige avganger som gir et godt kollektivtilbud og som gjør at en velger kollektivtransport. Det skal mye til at timesruta klaffer med de planene man har, ja selv for meg som pensjonist.

Jeg er ikke villig til å akseptere argumenter om lønnsomhet i denne saken, eller å sette dette opp mot andre investeringer.

Dette dreier seg også om å gi et tilbud til unge og gamle som har en, eller annen bevegelsesbegrensing, om å gi barn og unge vaner som gjør at de velger kollektivtransport, og ikke minst om trivsel og miljø. Jeg skjønner ikke at en byråd med ansvarsområde miljø kan akseptere en politikk som fører til økt bilbruk.

En tredje innbygger svarte mer generelt på utfordringen med det manglende kollektivtilbudet til Dal/Lille Dal:

- Det er mange som virkelig savner bussen. Jeg har snakket med mange uten sertifikat som har sittet inne i vinter på grunn av glatte fortau. Jeg kjører bil, men den dagen jeg ikke gjør det må vi jo bare flytte, og det er jo trist når vi har bodd her i 37 år og trives veldig godt. Hvorfor skal bussen gå til Brenna fire ganger i timen og aldri til oss? Dette fører til veldig mye bilkjøring for oss.

Jeg er helt enig med disse innbyggerne i at det manglende busstilbudet til Dal/Lille Dal er en uholdbar situasjon. Man skulle tro at et byråd som ønsker å begrense bilkjøring, klarte å se at å gjeninnføre buss til Dal/Lille Dal ikke er en stor kostnad i forhold til det det vil bety for de innbyggerne som bor der.

Hvordan ville det vært for dere i byrådet hvis dere bodde på Dal/Lille Dal og måtte innse at dere ble nødt til å kjøre bil til alt dere skulle? Ikke alle innbyggere er 25 år gamle, friske og raske og bare kan slenge seg på en sykkel!

Gi innbyggerne på Dal/Lille Dal bussen tilbake!