23. mars i år skriver skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll et svar til undertegnede sitt innlegg om å satse på god og ernæringsrik mat i Oslo sine barnehager i Nordstrands Blad.

Det er blant annet to sentrale punkter jeg vil svare på. For det første foreslår vi i bystyre sammen med Høyre følgende; Bystyret ber byrådet oppheve kravet om et makstak på mat i kommunale barnehager. Det skal være opp til hver enkelt barnehage i samråd med foreldre, hva kostprisen skal være.

Vi har tiltro til at foreldre og barnehagene sammen finner gode løsninger på hva kostprisen skal være. I dag bruker kommunale barnehager kun 14 kroner om dagen til maten per barn, og det tror jeg de fleste er enige om at er for lavt. Byrådet satser for lite på mat i barnehagene våre.

For det andre så foreslår vi følgende; Bystyret ber byrådet sørge for at barn fra lavinntektsfamilier får dekket hele eller deler av kostprisen til barnehagen. Det vil si at familier som har økonomisk behov for det, for dekket heler eller deler av mattilbudet, barnas mattilbud er ikke avhengige av foreldrenes lommebok i våre forslag. Vi vil løfte opp alle barna.

Byrådspartiene stemte mot begge forslagene våre i utvalgsmøte i kultur- og utdanningsutvalget på Rådhuset i går. Det er synd for barna i barnehagene.

I tillegg forseslo Venstre i går i utvalgsmøte at byrådet skal legge frem sak om å utvide ordningen med kjøkkenassistenter i barnehager til alle bydeler. Det er et flott forslag, og dette støttet Frp. Byrådspartiene igjen stemte mot.

Det er viktig at gode intensjoner følges opp med gode tiltak. Tiden har rent ut for byrådet, og borgelig politikk er fremtiden i Oslo sine barnehager.

Les også

Ja, til sunn og rimelig mat i barnehagen

Les også

Sats på god og ernæringsrik mat i Oslo sine barnehager