Gå til sidens hovedinnhold

Gode nabolag og trygge skoleveier - ny parkeringsnorm på høring

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et nytt forslag til parkeringsnorm for Oslo ligger ute på høring. Hensikten er å redusere trafikkulykker, forurensning og å få mer plass til blant annet mer grønt og uteareal. Den ligger også til rette for at flere kan gå og sykle. Transportøkonomisk institutt har i flere studier vist at antall parkeringsplasser i stor grad påvirker hvor mange som kjører og hvor mye.

Den nye normen endrer forutsetningen om at utbygger må sørge for minimum 1-2 parkeringsplasser per boenhet, til maksimum 2 parkeringsplasser per boenhet. Forskjellen i praksis er dermed minimal for småhusområder. Når det gjelder større utbyggingsprosjekter (flere enn 4 boenheter) tilsier normen ca. 7 parkeringsplasser ved 10 boenheter (forutsatt gjennomsnittsstørrelse på leilighet 75m2) i åpen by. 1. I tillegg settes det krav om sykkelparkeringsplasser ved boliger og butikker, som gjør det mulig for flere å sykle dit man skal. Den nye normen sikrer parkeringsplasser for forflytningshemmede som ikke kan gå, sykle eller ta kollektivt. Endringen gjelder for nye bygg og for ombygging, ikke for eksisterende bygninger og hus.

Dette vil gi større fleksibilitet til utbygger som kan benytte tomten annerledes og kan gi rimeligere boliger. Med tanke på boligprisene i Oslo er dette positivt for førstegangskjøperne, for de som ikke har råd til bil eller kan kjøre bil, samt lokalmiljøet. Med færre parkeringsplasser tilgjengelig vil trafikkveksten i bydelen begrenses. Det betyr at skoleveiene, lokalveiene og samleveiene kan spares for noe av belastningen som kommer med de nye utbyggingene og flere innbyggere.

Normen har forskjellige bestemmelser for sentrum, tett by og åpen by. Dette henger sammen med at kollektivtilbudet er bedre i sentrum og at det er kortere avstander enn i åpen by. Bydel Nordstrand er i hovedsak i kategorien åpen by og har dermed det høyeste maksimumstallet på parkeringsplasser. Området rundt Lambertseter er med nærhet til kollektivtilbud definert til tett by. Den nye parkeringsnormen er likevel en dytt i riktig retning for økt trafikksikkerhet, mindre forurensning og gode nabolag.