Gå til sidens hovedinnhold

Gratis AKS er riktig og rettferdig

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som representanter for Arbeiderpartiet i Oslo vil vi takke Høyres Stian Haraldsen (gruppeleder i BU for Nordstrand Høyre), Talat M. Butt (gruppeleder i BU for Søndre Nordstrand Høyre), Benjamin Bornø (gruppeleder i BU for Østensjø Høyre) og Mehmet Kaan Inan (skolepolitisk talsmann for Høyre i Oslo) for å bidra til å belyse de politiske skillelinjene når det kommer til AKS.

Les også

Ja til en mer rettferdig AKS-modell!

De nevnte forfatterne viser til at byrådsleder Raymond Johansen (AP) «kaster penger» til AKS-ordningen. De har misforstått cirka resten. For hvorfor ønsker det rødgrønne byrådet «å kaste» penger til gratis AKS-ordning til alle barn i Oslo? Fordi AKS har blitt en viktig læringsarena og en stadig viktigere del av skolehverdagen. Da er det desto viktigere at alle deltar – uavhengig av foreldrenes inntekt. Siden 2015 har vi økt kvaliteten i AKS. Jo høyere kvalitet, desto verre er det å bli stående utenfor denne satsingen. Vi vil at alle skal få være med på utviklingen, få muligheten gjennom AKS til å leke, lære, bygge fellesskap, praktisere språk, krangle og bli venner igjen – på tvers av sosial, kulturell og økonomisk bakgrunn. Derfor bør AKS være en gratis universell ordning – også for de barna som har foreldre som tjener greit.

Siden 2015 har det arbeiderpartiledede byrådet innført gratis AKS i 1.-4. trinn i de mest levekårsutsatte bydelene, og i 1. trinn over hele byen. Videre skal vi utvide gratis AKS til og med 3. trinn i alle bydeler. 17.500 barn har så langt fått gratis AKS i Oslo, og får dermed 50 timer mer i måneden til lek, læring, språktrening og sosial utvikling. Det er vanskelig å skjønne hvordan Oslo Høyre kan mene at dette er «et feilslått eksperiment»?

Osloskolen er blant de beste i landet. Etter seks år med rødgrønt byråd, gjør Osloskolen det faktisk bedre enn under Høyre-byrådet. De siste årene har elevene i Osloskolen fått bedre karaktersnitt både på ungdomsskolen og i videregående opplæring, flere søker yrkesfag og andelen som gjennomfører videregående skole øker. Samtidig ligger resultatene fra nasjonale prøver stabilt over resten av landet.

Osloskolen skal fortsette å være landets beste skole og vi skal sørge for at færre faller fra i videregående skole. AKS er et vesentlig bidrag til dette fordi det er så viktig at alle barn tidlig lærer språk, lesing, skriving og regning.

Høyre mener at det skal være foreldrenes betalingsevne som skal avgjøre om en får tilgang til denne viktige læringsarenaen. Tenk om det var slik vi organiserte skolen? Det hadde ikke blitt mye fellesskole av det. Fellesskapsløsninger er kjernen i den norske modellen. Familier som tjener godt får også gratis skole, barnetrygd og andre velferdsordninger. Mange kunne betalt for det, men dette er viktig for oppslutningen om skattesystemet vårt.

Dessuten har vi allerede prøvd en løsning i Oslo der kun de med lavest inntekt fikk reduksjon i pris, men den fanget ikke opp alle. På Furuset skole deltok bare 33 prosent av 1. klassingene på AKS da Høyre styrte Oslo, og i Bydel Stovner stod 62 prosent av elevene utenfor skolegården og så sine medelever med rikere foreldre delta i AKS. Slike grelle tall så vi i flere bydeler. Det er det Oslofolk fikk med Høyre i førersetet.

Oslo hadde altså inntektsgradert betaling i AKS uten at deltakelsen gikk opp. Etter at Arbeiderpartiet overtok styringen i Oslo gikk deltakelsen i AKS fra 76 til 90 prosent, og i bydeler hvor vi har innført gratis AKS i 1.-4. klasse deltar nesten alle.

Høyre vil sende en ekstraregning på 22.000 kroner per barn til tusenvis av foreldre. For mange familier er det å betale 2000,- i måneden for en deltidsplass eller 3000,- for en heldagsplass per barn en regning som de ikke har råd til.

Innlegget til Høyre viser fundamentale skillelinjer i hvordan vi ser på AKS. Mens Høyre mener AKS skal være et oppbevaringstilbud etter skoletid for foreldre som vil og kan betale for det, ser vi at det blir en stadig viktigere læringsarena etter skoletid som vi må sørge for at alle får være med på. Høyre prioriterte ikke AKS de 18 årene de styrte Oslo. Etter at de rødgrønne overtok i Oslo er AKS et tilbud Høyre har forsøkt å kutte i, og i forrige periode la de ikke fram en eneste strategi for økt kvalitet i AKS. Arbeiderpartiet velger å investere i barnas fremtid og læring, og hever kvaliteten på AKS kontinuerlig. Og slik som fellesskolen vi er så stolte av ønsker vi at alle skal kunne delta i AKS – samme hva foreldrene tjener.