Hver vår har Lions Club Oslo Bekkelaget solgt hageprodukter på Bekkelaget, Nordstrand og Ljan. Dette er en av klubbens viktigste inntektsbringende tiltak, hvor klubben tjener en del penger som i sin helhet går til humanitært arbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Også i år hadde klubben forberedt slikt salg og også delt ut flyveblad til beboerne i området.

På grunn av situasjonen med fare for koronasmitte, har bydelsoverlegen i siste liten ikke tillatt klubben å gjennomføre denne aktiviteten.

Klubben beklager dette sterkt, både fordi den ikke får hjulpet mange med enkelt innkjøp av slike produkter og også fordi klubben får færre inntekter den kan drive humanitært arbeid for.

Klubben beklager dette, men har full forståelse for bydelsoverlegens avgjørelse.