Han har brukt 50 millioner og ti år på boligen. Nå har Fylkesmannen satt spikeren i kista

Tilsynsleiligheten er for stor og utnyttelsesgraden på tomten overskredet. Det konkluderer Fylkesmannen med. Nå har eieren sendt inn endringssøknad.