LAMBERTSETER: Den planlagte stengingen av Kongsveien har satt sinnene i kok hos mange i distriktet, mens andre var positivt stemt.

Onsdag 17. juni kom beskjeden fra byråden om at stengingen ikke blir noe av i denne omgang, grunnet hensyn til smittevern på trikken og risiko for økt trafikk rundt skoleveier.

Et flertall av lokalpolitikerne i bydelsutvalget (BU) har vært imot stengingen og saken skal etter planen behandles på møte i bydelsutvalget 18. juni.

For å la folk få komme til ordet i denne saken ble det besluttet å invitere til et folkemøte, eller en utvidet Åpen halvtime, i forkant av BU-møtet.

Det finner sted på nye Deichman Lambertseter i Langbølgen og starter klokken 18.30 torsdag 18. juni.

Nordstrands Blad har fått opplyst at møtet gjennomføres selv om stengingen er utsatt. Her vil det bli anledning til å gi innspill til politikerne som skal behandle saken etterpå og trolig vedta en uttalelse.

Møtet avsluttes klokken 18.55. Da går bydelsutvalget til ordinært møte som starter klokken 19. Dette møtet er ikke åpent for publikum grunnet smittevernregler, men kan følges digitalt på facebooksiden til Bydel Nordstrand. En av sakene som da behandles blir Kongsveien, hvor det er ventet en god del diskusjon.

FLERE SAKER OM KONGSVEIEN: