Har du tenkt deg på svenskehandel, bør du sjekke dette først

Av

Nå er svenskekrona sterkere enn den norske – det kan få konsekvenser for deg som forbruker.