Kommunikasjonssjef i Bydel Søndre Nordstrand, Cecilie Dahl, opplyser til Nordstrands Blad at Monica Nordmoen har fratrådt sin stilling som bydelsdirektør.

– Monica Nordmoen har takket ja til å gå inn som spesialrådgiver i avdeling kvalitet og utvikling i Sykehjemsetaten, noe hun gleder seg til.

Ifølge Dahl var åremålsperioden til Nordmoen på siste året.

– Hun har valgt å fratre sin stilling i Bydel Søndre Nordstrand noen måneder, et knapt år, før åremålets utløp, opplyser Dahl.

Nordmoens åremål skulle opprinnelig løpe til 31.01.2024 opplyser byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester.

Nordmoen gikk inn i stillingen som bydelsdirektør 1. februar 2018.

Ny fungerende direktør

Ifølge Dahl ble ansatte i bydelen, faste medlemmer av bydelsutvalget og komiteer orientert tirsdag 28. februar, samtidig som ny bydelsdirektør fikk presentere seg for ansatte.

– Odd Rune Andersen vil i en overgangsperiode fungere som bydelsdirektør i Bydel Søndre Nordstrand, frem mot ny bydelsdirektør er rekruttert. Odd Rune ser frem til å møte de dyktige medarbeiderne i bydelen. Han fungerer fra i dag, 1. mars. Lillian Elisabeth Aakervik vil fortsette som assisterende bydelsdirektør, forteller Dahl.

Andersen har inntil nå vært bydelsdirektør i Bydel Frogner.

– Ønsker Nordmoen lykke til

Nordstrands Blad har spurt bydelen om hvorfor stillingen som bydelsdirektør ikke er blitt lyst ut. På dette spørsmålet henviser kommunikasjonssjef Dahl til byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, som har arbeidsgiveransvar for bydelsdirektørene.

- Stillingen som bydelsdirektør skal snarest mulig lyses ut. Dette i tråd med vanlig praksis i kommunen, opplyser byrådsavdelingen.

Nordstrands Blad har også spurt bydelsutvalgsleder i Søndre Nordstrand, Ola B. Mannsåker, om han vil uttale seg om avgangen til den tidligere bydelsdirektøren.

– Vi tar dette til etterretning og takker Monica Nordmoen for alt hun har gjort. Vi ønsker Nordmoen lykke til i ny jobb, sier han.