(AVISA OSLO) Fredag la regjeringen frem Nasjonal transportplan (NTP), som er regjeringens visjon for samferdselspolitikken de neste 12 årene. Allerede forrige uke kunne Avisa Oslo avsløre at den av mange etterlengtede Manglerudtunnelen – som har fått navnet E6 Oslo øst – ikke ble inkludert i planen.

Det til tross for at regjeringen omtaler prosjektet i positivt ordelag:

«Dette er et viktig prosjekt som både kan bedre bomiljøet for innbyggerne, gi et sammenhengende gang- og sykkelveinett langs E6 og bedre framkommelighet og forutsigbarhet for både kollektivtransport og for næringstransport. I tillegg vil prosjektet bidra positivt til byutvikling», heter det i planen.

Begrunnelsen for dette er at byrådet i Oslo ikke ønsker at planen skal gjennomføres, og at det er vanskelig å få gjennom et større veiprosjekt uten lokalt forankret støtte.

– Det som er litt spesielt, er at i noen av de store byene er det prosjekter som er veldig kontroversielle, og jeg skal være så ærlig å si at jeg har vært i Nord-Norge, og der har de sagt at «fordelen med å gi oss ting, er at da blir alle glad», og det synes jeg Oslo skal ta litt innover seg, sier Hareide til Avisa Oslo.

– Sier du med andre ord at Oslo er utakknemlige?

– Det jeg sier er at jeg enkelte fremstiller det som at Oslo er en av taperne, og det er jeg uenig i. Oslo har altså takket nei, og det er det noen regioner i dette landet som ikke vil tenke tanken på å gjøre.

Vanskelig å forsvare

Under dagens pressekonferanse understreket Hareide og regjeringen at det er mange samferdselsprosjekter som står i kø for å komme med i Nasjonal transportplan. Han mener derfor det blir feil å presse et prosjekt på et fylke der flertallet ikke støtter prosjektet.

– Og det er klart at når jeg skal reise rundt om i landet og forsvare at jeg har brukt mye penger på eksempelvis E18, med så stor motstand, så sier jo folk til meg at «hvis de ikke vil ha E18, så tar vi gjerne de pengene», både i Hallingdal, på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge.

Med E18 refererer Hareide til motorveien som går vestover ut av Oslo, og som ble vedtatt til tross for motstand fra byrådet i Oslo.

Jobber videre med prosjektet

Samtidig er ikke alt håp ute for dem som ønsker seg tunnel på Manglerud. I Nasjonal transportplan står nemlig følgende skrevet om fremtiden til prosjektet:

«Regjeringen vurderer dette som et viktig prosjekt, og legger derfor til grunn at planlegging av prosjektet fortsetter. Dersom det politiske flertallet i Oslo skulle endre seg i perioden fram mot neste rullering av Nasjonal transportplan, vil prosjektet igjen kunne bli aktuelt for prioritering.»

Hareide vil ikke slå fast at prosjektet hadde fått plass i transportplanen om ikke byrådet var imot, men konstaterer at det ville blitt jobbet med på en annen måte.

– Kan du garantere at E6 Oslo Øst kommer med dersom Oslo får et byråd som støtter prosjektet?

– I alle fall kommer jeg til å behandle det på en annen måte enn i denne planen her. Samtidig er det viktig med kostnadsutviklingen på dette prosjektet, det er noe med om kostnadene dobles og nytten går ned, men det er et byutviklingsprosjekt, det å få veien bort, og det er et prosjekt jeg har veldig sansen for.

Motstand fra bydel Alna

Mens Ap tidligere lovet at Manglerud-tunnelen skulle realiseres, gikk de foran valget over til å kreve at «prosjektet E6 Oslo Øst må innfri på miljøområdet». Og det gjør det ikke, slik byrådspartiene ser det.

«E6 Oslo er ikke et miljøprosjekt», skrev MDG-gruppeleder Sirin Stav i vinter i et Nettavisen-innlegg.

I innlegget kritiserte Stav Oslo-lagene til Venstre og KrF for å støtte et prosjekt hun kalte en «stor miljøbløff».

«Dagens motorvei mellom Klemetsrud og Ryen blir dobbelt så bred. Dobbelt-så-bred, det er nesten så man ikke kan tro det er sant. Kapasiteten for biltrafikk øker kraftig. Statens vegvesen svarer at de har ingen annen løsning på trafikkøkningen enn at bompengene heves så mye at folk lar være å kjøre på den nye veien», understreket Stav.

Også i bydel Alna, lenger inn i Groruddalen, er det motstand mot planene som foreligger fra Statens vegvesen. Der har bydelsutvalget i en uttalelse tatt til orde for at planene som i dag foreligger for Manglerudtunnelen må skrotes, da disse ikke tar nok hensyn til hvordan andre bydeler blir påvirket.

– Det er jo en sånn fordel og ulempe-vurdering, og det er en grunn til at vi som bydeler uttaler oss og er tydelige på hva vi mener. Vårt arbeid handler om å tydeliggjøre hvordan det påvirker vår bydel. Dette forslaget vil ødelegge bymiljøet og sørge for mer trafikk for oss på Alna, sier lederen for bydelsutvalget, Mari Morken (Ap).

Hareides løfte

Hareide mener den foreløpige skrotingen av prosjektet er en anledning til å se nærmere på planene, og komme frem til et bedre alternativ.

– Ja, så absolutt. Nå er det jo sånn at det ikke er lokalpolitisk enighet. Jeg vet at om jeg hadde sagt ja til dette prosjektet, så vet jeg at vi ikke hadde fått enighet om bompengeopplegget, så da får vi tid til å jobbe videre med, og forbedre dette prosjektet.

– Kan du love våre lesere at det skal jobbes videre med en plan som er gunstig for flere?

– Dette prosjektet vil det jobbes videre med, men så er ikke jeg godt nok satt inn i det til å kunne si hva hvilke justeringer som vil være gode og dårlige her. Vi har forholdt oss til dette som et prosjekt det ikke er lokal enighet om, der vi ikke ville hatt en finansiering på plass om vi satt det i gang.