«Jeg har også et ansvar», sier Helene og går på T-Banen på Mortensrud som tar henne bort fra bydelen lengst sør i Oslo. Hun virker nesten overrasket over alle de fine folkene som bor i bydelen vår. Over organisasjonene, frivilligheten, ildsjelene, ungdommen. At vi ikke bekrefter overskriftene i media. Vi som bor her er ikke overrasket, men vi er enige i at det ikke bare er oss som har ansvar. Dessverre er det for ofte bare oss som tar ansvar.

NRK sitt program Helene sjekker ut har vært på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand. Det er unektelig litt underlig å se hvordan folk utenfra beskriver reisen til Søndre, som en ekskursjon ut i det ukjente. For mange er det også det det er. Ulikhetene i byene er slående. For få kjenner livene i de levekårsutsatte deler av byene. På sitt beste klarer Helene Sandvig sine programmer å vise frem det ukjente på en nysgjerrig måte. På sitt verste bekreftes og forsterkes fordommene.

Mens Helene drar, blir vi andre igjen. Det er det mange gode grunner for at vi gjør. Bare hør på folkene Helene møter i programmet, programmet jeg ser sammen med ungdommene hjemme hos meg. Han kjenner jeg, utbryter datteren min. Har du sett hvem som er med, sier sønnen min. Folkene i #HeleSøndre. Jeg blir så stolt!

Opplever seg nedprioritert

Vi som bor her vet inderlig godt at det er alvorlige utfordringer i hovedstadens utkant. At det er her fattigdommen, utenforskapen, forskjellene og rasismen merkes sterkest, det er jo folkene til ungene mine og naboene våre som føler på dette. Hver dag. Vi trenger ikke å bli fortalt det gang på gang av folk som kommer utenifra.

Rett før jul hadde jeg representanter for ungdomsforumet Ung Bjørndal på besøk på stortinget. Jeg trodde jeg kunne mye om drabantbylivet, men som en hvit 50 år gammel finanspolitiker må jeg innse at mine blindsoner er store. Det er ungdommen i Søndre som forteller om hvordan de opplever seg nedprioritert. Det er de som er viktigst å slippe til. Slik også NRK så fint gjør i programmet til Helene Sandvig.

I flere av bykommunene gjøres det mye bra. Kommunale tiltak samarbeider godt med frivilligheten. I bydel Søndre Nordstrand har gratis AKS/ SFO vært en strålende suksess. SV har gjennom forhandlingene om statsbudsjettet sikret at resten av landet kommer etter. Jobbsenteret som blir trukket frem i programmet er også viktig. Arbeid og meningsfulle aktiviteter er for mange nøkkelen til gode relasjoner, inntekt og et bedre liv. Oslo kommunes satsning på sommerjobber har vist seg svært viktig for mange. Programmet viser også frem hvor viktig skolen kan være i nærmiljøet langt utover å lære barn og unge norsk, engelsk og matte. Kveldsåpne skoler og skoleledere som tar et helhetlig ansvar er avgjørende for å utvikle områder som Mortensrud i Oslo.

– Vi trenger en varig helhetlig innsats

Dagens ap-sp-regjering viser knapt noen interesse for folkene i nabogatene mine, og gir svært liten støtte til innsatsen kommunale bypolitikere gjør for å sikre gode levekår for store deler av befolkningen. Jeg savner sterkt en regjering som forstår at en forsterket innsats i levekårsutsatte områder av byene våre gjelder oss alle. I budsjettforhandlingene høsten 2021 fikk SV gjennomslag for at det skal komme en stortingsmelding om levekår i byer og byområder. Det tok dem, regjeringen altså, omtrent et år før de annonserte oppstart av dette arbeidet. Meldingen er varslet i løpet av våren, og denne må innebære konkrete tiltak for å støtte opp under de folkene vi møter i programmet til Helene Sandvig. Hvis det er noe sted regjeringen kan vise at de faktisk mener noe med sitt ønske om å bygge ned forskjeller, så er det nettopp her. Vi trenger en varig helhetlig innsats, ikke en haug med prosjekter som ikke blir videreført. Innsats for levekårsutsatte byområder er ikke et prosjekt.

Jeg forventer at regjeringen viser at også de er stolte av folkene i drabantbyene. At ungdommen i gatene mine slipper til. Å satse på de levekårsutsatte delene av byene våre må først og fremst sees på som en investering for hele landet, ikke en utgift som lett kan prioriteres bort i kampen om Senterpartiets (tidligere) velgere.