OSLO: I dag flokker folk til stemmelokalene for å stemme til to valg i Oslo – bystyrevalget og valg til hovedstadens 15 bydelsutvalg.

I Oslo skal alle stemmer telles manuelt og elektronisk. Det betyr at 16 valg (1 bystyrevalg og 15 valg til bydelsutvalg) skal telles minst to ganger.

Ingen stemmer telles før valgdagen.

Forhåndsstemmene

Per 5. september hadde 134.734 Oslo-velgere forhåndsstemt.

Forhåndsstemmene til bystyret telles manuelt mandag 9. september og kalles foreløpig telling. I denne tellingen blir stemmesedlene kun partifordelt.

Den maskinelle tellingen av forhåndsstemmene, som kalles endelig telling, gjøres onsdag 11. september. Da registreres også rettinger, personstemmer og slengere.

Den foreløpige tellingen av forhåndsstemmene publiseres på valgresultat.no etter at lokalene er stengt klokken 21 mandag 9. september.

Valgdagsstemmene

Valgdagsstemmer til bystyret telles først manuelt på valglokalet. Så leveres stemmesedlene Rådhuset for maskinell og endelig opptelling.

Opptalte valgdagsstemmer publiseres fortløpende på valgresultat.no natt til 10. september. Resultatene publiseres per krets, så det er vanskelig å få et inntrykk av det endelige resultatet før alle stemmene er talt.

Valgstyret godkjenner valgresultatet for kommunestyrevalg i møte 13. september klokken 12. Når valgresultatet godkjennes er mandatfordelingen klar.

Bydelsvalgene

Opptelling av stemmene til bydelsutvalgene starter torsdag 12. september, når bystyrevalget er klart. Resultatet publiseres så fort alle stemmene er talt.

Valgstyret godkjenner valgresultatet for valg til bydelsutvalg i møte 20. september klokken 12. Da er mandatfordelingen klar.

Resultat for valg til bydelsutvalg publiseres på www.oslo.kommune.no/valg etter at valgresultatet godkjennes.

Nordstrands Blad har vært ute for å finne ut hvilke saker som er viktig for lokalbeboere i bydelene, se video her:

Fem på gata om hvilke saker de brenner for før valget.