Her må det lages nytt fortau - først da ferdigstilles Munkerud skole

Munkerud skole sto ferdig i 2016, men nybygget får ikke ferdigattest før en nærliggende vei er utbedret med fortau. Det innebærer grunnervervelse og felling av trær.