Her slipper du å gå på beina til skiløypene i Østmarka

Nå er sporene kjørt opp både innover fra Skullerudstua og Grønmo.