I år er det mye å feire og glede seg over på Holmlia! Det står en rekke jubilanter og stolte folk som skal markere sine små og store jubileer i 2022.

Noe alle bør merke seg er navnet HOLMLIA! Aker Formandskap vedtok navnet Holmlia den 8. september 1932. Men kjenner du historien bak navnet?

Vi må helt tilbake til 1873 hvor det ble vedtatt av Stortinget at Smaalensbanen skulle bygges (Byttet navn til Østfoldbanen i 1930). Det skulle etter hvert komme to jernbanelinjer sydfra på denne banen inn til Oslo. Den vestre linjen ble åpnet i 1879 og traséen gikk gjennom Holmlias myr- og skogområder uten stopp.

Matheus Stensrud, en foregangsperson

Omkring 1913 hadde Matheus Stensrud fra Skovbakken engasjert seg for et stoppested på Holmlia. Det var ganske langt å gå til både Kolbotn og Ljan, selv om man var mer vant til å bruke beina på den tiden. I boken «Historien om Gamlelinja» kan vi lese at søknaden nådde helt opp til Arbeidsdepartmentet, men ble avslått i januar 1914. Da Aftenposten offentliggjorde denne nedslående beskjeden hadde Stensrud allerede gått inn i evigheten seks måneder tidligere.

Et enkelt stoppested med utsikt til blomstereng

Statsbanene la om jernbanelinjen over Hauketo i 1925 og den gamle linja gjennom datidens Holmlia ble nedlagt. Det var stadig folk som ivret etter å få bygget et stoppested og det ble etter hvert en realitet. Det var dog en svært enkel tjærebredd perrong uten uværsskur, men med utsikt til en vakker blomstereng i retning Holm gård.

Holmlia er oppkalt etter Holm gård og småbruket Lia

I mai måned 1932 ble det endelig offentliggjort i avisen: «Togene stopper ved behov». Et navn måtte jo stoppestedet få! Mange foreslo Holm etter den store og flotte gården like ved. Det avviste Statsbanene raskt da det allerede var et stoppested på Vestfoldbanen med samme navn. Man ville inderlig ikke ha forvekslinger(!). Da kom det forslag om navnet Lia som var småbruket som også lå i nærheten på østsiden av jernbanelinjen. Statsbanene syntes ikke det var noen god idé. Om det var fordi Statsbanene følte seg så stolte og ikke kunne akseptere et navn fra et lite småbruk er uklart.

Et kompromiss

Det ble isteden et kompromiss, de slo de to navnene sammen og stoppestedet fikk navnet Holmlia. Det var da Aker Formandskap på høstpartiet offisielt vedtok navnet. Det er nå 90 år siden.

Det ble etter hvert navnet på hele området. Selv om Holm gård og det koselige småbruket Lia sørgelig ble revet i forbindelse med utbyggingen på 1970-tallet minner Holmlia-navnet oss daglig om disse to minneverdige stedene fra gamle dager. I jubileumsboken «Holmlia-byen blir til» kan vi lese at stoppestedet ble flyttet noen meter nordover til der den nye jernbanestasjonen sto ferdig i juni 1982 (40 års feiring!). Da hadde det gamle stoppestedet vært brukt i 50 år!

Et perfekt navn

Det som også gjør navnet så riktig er at selve stoppestedet hadde beliggenhet ganske nøyaktig midt imellom gården Holm og småbruket Lia. Det er ikke sikkert at Statsbanene var helt klar over dette da de gikk for kompromisset.

For deg som trodde Holmlia var et nyere navn som kom i forbindelse med utbyggingen på 1970-tallet, så har denne historien fortalt noe annet. Det er mye interessant lokalhistorie fra Holmlia og Søndre Nordstrand. Det kan du lese mer om på holmliahistorie.no

Kilder: Bøkene «Holmlia-byen blir til», «Kunst- og industrihistorier fra Holmlia», «Historien om Gamlelinja», «Om Holmlias historie», «Historietur på Holmlia».