I det som i første omgang er en treårig samarbeidsavtale vil OBOS og klubben styrke og videreutvikle tilbudet slik at så mange barn og ungdommer som mulig får mulighet til å drive med idrett lengst mulig. Det innebærer blant annet øremerking av penger som sikrer at alle kan delta, uavhengig av egne økonomiske muligheter. Det skal også satses enda mer på klubbens prosjekt for å utvikle flere unge trenere, noe som er viktig for å kunne gi alle et best mulig tilbud.

– Vi er veldig glade for at OBOS nå blir med på laget vårt i den langsiktige satsing på et godt, bredt og tilgjengelig idrettstilbud for barn og unge på Holmlia. Gjennom dette samarbeidet får vi muligheten til å styrke klubbens rolle som en viktig fellesskapsarena og en positiv drivkraft i lokalmiljøet på Holmlia, sier daglig leder i Holmlia Sportsklubb, Aram Meradi.

Holmlia sportsklubb er 40 år i år, og utover høsten blir det flere arrangementer for å markere dette. I jubileumsåret satses det også friskt med flere prosjekter som har fått støtte fra både kommunen, idrettskretsen og flere andre støttespillere og stiftelser. Et av prosjektene er «Unge trenere», som startet omtrent samtidig med koronapandemien. Dette er et prosjekt der lokale idrettsungdommer går inn som assistenttrenere på yngre lag. Ungdom fra 14 til 19 år tar trenerkurs, får veiledning og en liten deltidsjobb. Ved å være synlige rollemodeller for de yngre bidrar de som kulturbærere og til å bygge fellesskap på tvers av alderstrinnene. Og de får verdifull arbeidserfaring de tar med seg videre.

– Vi er veldig fornøyde med at OBOS deler vårt syn på viktigheten av unge trenere-prosjektet. Det er jo faktisk et Kinder-egg siden det gjør det at vi kan tilby aktiviteter til flere barn, de eldre ungdommene får jobb, og det styrker fellesskapet i klubben og på Holmlia, sier styreleder Arnstein R. Andreassen.

Holmlia Sportsklubb og OBOS ser fram til et godt og langsiktig samarbeid til beste for barn og unge på Holmlia.

– Holmlia og alle menneskene som bor der har alltid vært viktig for OBOS. Vi har bygget mange boliger her og skal bygge mer i dette området i framtiden. Det er derfor helt naturlig for oss å bidra til å bygge videre på det rike livet som er mellom husene. Nå skal OBOS bidra til å styrke det allerede gode arbeidet klubben gjør for barn og ungdommer i lokalmiljøet, og vi har nylig rustet opp Holmlia senter betydelig for å gi et enda bedre tilbud til alle i lokalmiljøet, sier sponsorsjef Rasmus Aarflot i OBOS.