Høyenhall-foreldre puster lettet ut: Barna får likevel plass på nærskolen

Fortvilelse er snudd til lettelse på Høyenhall, etter at det ble klart at alle førsteklassingene likevel får begynne sammen på nærskolen sin til høsten.