Høyesterett skal avgjøre om mobiltitting ved rødt lys er lovlig

LOV PÅ RØDT LYS? Passasjerer kan bruke mobilen i bilen, men kan sjåføren gjøre det samme i stillestående kø og ved rødt lys? Det skal Høyesterett avgjøre.

LOV PÅ RØDT LYS? Passasjerer kan bruke mobilen i bilen, men kan sjåføren gjøre det samme i stillestående kø og ved rødt lys? Det skal Høyesterett avgjøre. Foto:

Av

Skal mobilbruk ved rødt lys anses for å være «under kjøring» og dermed straffbart? Det skal Høyesterett ta stilling til.

DEL

En mann i 40-åra sjekket klokka på mobiltelefonen mens bilen sto stille på rødt lys med motoren avslått i Oslo i september 2019. For det ble han ilagt et forelegg han nektet å godta.

I Oslo tingrett ble han dømt til å betale en bot på 2.000 kroner. Senere frifant lagmannsretten ham under dissens 2-1.

Tirsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg å tillate behandling av anken fra påtalemyndigheten. Det sentrale spørsmålet er om sjåføren brukte mobiltelefonen «under kjøring», noe som er straffbart etter vegtrafikkloven.

Lignende sak

For to uker siden ga ankeutvalget tommel opp for behandling av en lignende sak.

En kvinne i begynnelsen av 20-åra er blitt frikjent i to rettsinstanser for å ha kikket på mobilen i stillestående bilkø i Drammen. Køen gjorde at bilens motor automatisk skrudde seg av. Da køen begynte å bevege seg, la hun bort mobilen.

I lagmannsretten ble sakene til mannen i 40-årene og kvinnen i 20-årene behandlet i sammenheng. Sakene er derimot ikke formelt forent, noe som innebærer at det skal avsies en separat dom i hver av sakene.

Kjernen av strafferett

Både kvinnen og mannen har advokat Jan Kildahl som forsvarer. Når sakene skal behandles i Høyesterett, er foreløpig ikke kjent.

Sakens juridiske kjerne er om begrepet «under kjøring» oppfyller legalitetsprinsippet i tilfellene mannen og kvinnen er tiltalt for. Overordnet innebærer prinsippet at ileggelse av straff krever hjemmel i lov.

Legalitetsprinsippet krever at lovbrudd må være klart definert ved rettsregler som er tilgjengelige for allmennheten. Samtidig kan ikke straffebestemmelser tolkes utvidende eller analogisk til skade for den tiltalte.

(©NTB)

Artikkeltags