De store byutviklingsprosjektene som gjennomføres i Oslo nå, slik som i Bjørvika og på Løren er resultatet av at man ønsker å lage gode boområder og rekreasjonsområder for innbyggerne i byen. Til grunn for dette ligger store utredninger, mange drakamper og tunge investeringer i veier og tunneler som gjør det mulig å få biltrafikken under bakken og utvikle områdene til noe mer positivt uten støy og støv.

Høyre skal fortsatt være en pådriver i byutviklingen og nå ser vi på hvilke prosjekter som kan gjennomføres for en mer positiv byutvikling i enda flere områder av Oslo i fremtiden.

Manglerudtunnelen er et slikt prosjekt. E6 i tunnel fra Abildsø til Alnabru, oppgradering av E6 fra Klemetsrud med eget tungtrafikkfelt og ekspress-sykkelvei. Det vil være med på å redusere støy og støvbelastningen for alle som bor i områdene Lambertseter, Brattlikollen, Abildsø, Manglerud, Høyenhall, Bryn, Teisen og Alnabru.

En byutvikling av området langs nåværende E6 fra Abildsø til Ryenkrysset vil kunne gi flere grøntområder og idrettspark. Tunnelen vil også ha positive ringvirkninger på trafikkavviklingen videre på E18 Mosseveien, E6 mot Gardermoen, Ring 3 og rundt Bryn, Ulven og Økern.

Veiprosjektet E6 Oslo Øst med Manglerudtunnelen vil løse mange av utfordringene folk i boligområdene i Østensjø, Nordstrand og Alna har dag har med trafikkstøy og luftkvalitet. Beboere langs E6 særlig ved Manglerud og Ryen har i mange år bedt om bedre løsninger og tunnel, og det er disse vi blant annet har lyttet til.

Utvikling av området mellom Bryn og Helsfyr kan gi flere tusen nye boliger i gamle industriområder, hvis man fjerner motorveiforbindelsen «Ulven-splitten» og gjør noe med Statsnetts trafo og kabelgater i området.