Gå til sidens hovedinnhold

Høyre, Venstre og MDG: Lykkelige over de ekstra midlene Rødt har skaffet dem

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en artikkel i Nordstrand Blad den 16. desember kan vi lese om hvor strålende fornøyd den såkalte «flertallsalliansen» i BU er over den store tilleggsbevilgningen bydelen har fått. I artikkelen forteller representantene fra Høyre, Venstre og MDG gledesstrålende om alt det fine de kan få til med disse pengene, og alle tilbudene de nå slipper å kutte i.

Det som imidlertid ikke nevnes i artikkelen, er hvor disse 9,5 millionene kommer fra. Av artikkelen får man tvert imot inntrykk av at pengene, nærmest på mirakuløst vis, kom dalende ned fra himmelen. Dette stemmer naturligvis ikke.

Grunnen til at Bydel Nordstrand, sammen med resten av Oslos 14 bydeler, har fått tilført en ikke ubetydelig tilleggsbevilgning er resultat av et helt bevisst politisk valg. Fra Rødt i Oslo. En oppklaring synes derfor på sin plass.

Bydelene har ansvar for en rekke velferdstjenester som er svært viktige for folk flest

Oslo kommune er delt inn i 15 bydeler. Bydel Nordstrand er en av disse. Bydelenes oppgaver og ansvar er hovedsakelig knyttet til hjemmetjenesten, sykehjem, barnehager, barnevern, skolehelsetjeneste, helsestasjon, ungdomstiltak og en del nærmiljøtiltak. Bydelene har også ansvar for sosialtjenestene, herunder tildeling av økonomisk sosialhjelp, i samarbeid med NAV. Bydelene har med andre ord ansvar for en lang rekke velferdstjenester og tilbud som i hverdagen er svært viktige for folk flest.

For at velferdstjenestene og tilbudene til innbyggerne i Oslo skal bli så gode som mulig, sier det seg selv at det må settes av tilstrekkelig med midler til bydelene. Bydelene i Oslo får sine økonomiske rammer fastsatt av bystyret i Oslo.

I slutten av september la byrådet bestående av Ap, SV og MDG fram sitt forslag til Oslo-budsjett for 2021. Byrådet la her opp til et kutt på 146,8 millioner i bydelenes rammer. Kuttet til bydelene vil økes til 370 millioner året etterpå, og hele 672 millioner i 2023. For å få vedtatt budsjettet for 2021, var byrådet avhengig av støtte fra partiet Rødt.

En av Rødts fanesaker er å sikre gode offentlige velferdstjenester til hele befolkningen, uavhengig av den enkeltes økonomi. Godt utbyggede felles velferdsordninger har vært en grunnsten i den norske samfunnsmodellen siden begynnelsen av forrige århundre, drevet fram av en sterk og fremoverlent arbeiderbevegelse.

En svekkelse av kommuneøkonomien fører til dårligere felles velferdsordninger. Dårligere felles velferdsordninger åpner markedet for private velferdsordninger. En slik løsning er Rødt sterkt i mot fordi det bidrar til å skape store forskjeller i samfunnet. Rødt vil ha gode fellesskapsløsninger for folk flest, ikke A- og B-velferdstjenester basert på hvor mye penger du har.

Derfor var det å styrke bydelsøkonomien et viktig krav for Rødt i forhandlingene med byrådet om budsjettet for neste år. Resultatet ble en styrking av overføringene til bydelene med 123 millioner. For deg som bor i Bydel Nordstrand betyr det at bydelen din nå har fått nesten 10 millioner mer å rutte med til blant annet hjemmetjenesten, barnehager, barnevern, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Det er disse pengene det borgerlige flertallet i BU nå kan disponere til fordel for innbyggerne i bydelen, og som de er så utrolig glade for å ha fått.

Bydelenes økonomi er avhengig av kommunens økonomi

De økonomiske rammene for bydelene fastsettes som sagt av Oslo kommune. Hvor store overføringer til bydelene som rent faktisk er mulig, er derfor helt avhengig av hvor mye regjeringen setter av til oppgavene kommunene er satt til å løse. En av de største satsningene i Rødts alternative statsbudsjett for 2021 er derfor å flytte penger fra staten og til kommunene i form av økte frie inntekter, inkludert økt distriktstilskudd.

Til sammen legger Rødts alternative statsbudsjett opp til en styrking av kommune-Norge med 7 milliarder kroner. Disse pengene kan, i tråd med lokalt definerte behov, omgjøres til flere ansatte i velferden, døgnbemannet brannstasjon, sykehjemsplasser, økt miljøkompetanse i kommunen eller kommunale kjøkken. Siden overføringene til bydelene er avhengig av hvor mye Oslo kommune får tildelt til løsning av sine oppgaver, vil en slik styrking av kommuneøkonomien automatisk føre til en vesentlig styrket økonomi i Oslos bydeler.

Stortingsvalget til neste år

Så hvis du synes det er viktig at bydelen du bor i har gode og lett tilgjengelige offentlige velferdstjenester, bør du ved stortingsvalget til neste år stemme på et parti som har som klart politisk mål å sikre en god kommuneøkonomi. Du bør stemme Rødt.