Gå til sidens hovedinnhold

Høyre vil sikre skoleveiene

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager starter mange barn på sitt nye skoleår. Noen barn skal også starte på skolen i første klasse. Det er alltid knyttet spenning til skolestart og sommerfuglene kjennes i magen. For Høyre er det viktig at barna har trygge skoleveier. Trygg Trafikk sitt initiativ med hjertesoner ved skolene er positivt og viktig. I Nordstrand må vi lage vår versjon for å sikre skoleveien til våre barn!

Helt siden før Arbeiderpartiet, MDG og SV tok over makten har elever, lærere og foreldre meldt inn trafikkutfordringer til Trafikkagenten om farlige skoleveier i bydelen vår. Om det er på Bekkelaget, Munkerud eller andre skoler, er alle rapporter om farlige trafikksituasjoner viktige å ta tak i. Det er nå på tide å forlate byrådets pilotprosjekter, og heller gjennomføre det skolene ber om for å trygge skoleveiene!

Høyre lover en storstilt satsing på tryggere skoleveier dersom vi vinner valget til høsten. Oslo kommune har både virkemidler og kunnskap om hva som må gjøres, og det må det gjøres mye mer enn i dag!

Byrådet har foreslått kun to hjertesoner som pilotprosjekter i 2019. De borgerlige partiene har foreslått konkrete tiltak ved ALLE byens skoler. Alle barn er viktige.

Høyre oppfordrer de elevene som kan, til å gå eller sykle, men ser også at enkelte har behov for å bli kjørt til eller fra skolen. Foreldre tillater for eksempel ikke at en førsteklassing går alene over Ekebergveien. Det er derfor viktig at alle skoler har trygge, oversiktlige og ikke minst effektive hente- og leveringssoner.

Vi vil derfor sikre veiene med trygg kryssing, belysning, gangbroer og lyskryss der det ikke er på plass allerede. Vi vil ha fartsreduserende tiltak som gir lavere hastighet og fartsdumper rundt skolen. Vi vil også ha klarere skilting av hentesoner og områder for parkering forbudt langs skoleveier. Politiet må i tillegg oppfordres til å gjennomføre hyppigere kontroller rundt skolene.

FAU gjør en viktig jobb for elevene på barneskolene i bydelen. Det er derfor viktig å samarbeide med dem for å sikre trygge skoleveier, også om vinteren. Manglende snørydding er stadig et problem. Et samarbeid med FAU om hvor det må ryddes snø derfor ett virkemiddel vi må ta i bruk.

På Munkerud var det i fjor høst mye anleggstrafikk i forbindelse med bygging av ny barnehage. Det vil fra tid til annen være anleggstrafikk forbi en skole, slik det var på Munkerud, men da må den organiseres slik at den ikke utgjør en fare for barna. FAU er viktige å samarbeide med for å lage regler for trygg ferdsel.

Alle er opptatt av en trygg hverdag for skolebarna. Nordstrand Høyre tar dette arbeidet på største alvor og vil jobbe aktivt for å oppnå trygge skoleveier i vår bydel!