(AVISA OSLO): – Den største faren for ras er når det ligger snø på takene, og det går fra å være kaldt til mildvær, men det kan også rase ved kaldt vær, forteller Monica T. Olsen i Bymiljøetaten.

De siste dagene har det vært meldt fønvind og mildvær i hovedstaden. Da øker faren for ras av snø og is fra tak.

– Er uhellet ute, er det gårdeier som står ansvarlig, sier hun og viser til politivedtekten.

Om du eier en bygning i Oslo er det ditt ansvar å passe på at isen blir fjernet fra taket. Dette er beskrevet under Oslo kommunes politivedtekter § 4-1, som sier:

«Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet

Slik unngår du dyre bøter

Å ikke fjerne is og snø fra tak, kan medføre bøter.

Bymiljøetaten oppfordrer til å være tidlig ute med å sjekke om takene må ryddes etter snøfall.

– Sett opp gode avvisere som skal tydeliggjøre at ferdsel er forbundet med fare. Disse skal settes opp straks snø og is truer med å falle ned. Gårdeier må snarest iverksette rydding av taket, sier Olsen.

Avvisere skal fjernes når eventuell fare er eliminert og det er igjen trygt å ferdes, og de skal ikke stå ute utover sju dager.

Hun legger til at det ikke er opp til gårdeier å avgjøre hvorvidt det er en potensiell fare.

– Snø og is skal fjernes da ethvert ras er forbundet med en viss fare. Det er viktig at hele taket ryddes. Man eliminerer ikke faren ved bare å ta det som henger utover taket. Det er viktig å huske på at det kan medføre store skader, og ikke minst tap av liv om gårdeier ikke er nøye med å overholde sine plikter. sier Olsen.

Hun har også en oppfordring til «hvermannsen»:

– De som ferdes ute i byen bør være obs på at det kan komme ras fra bygninger og ta nødvendige forhåndsregler. Ta en ekstra titt opp på taket av de bygningene man ferdes forbi.

Gode råd

Jenny Oppegård Birkeland er kommunikasjonsrådgiver i If. Hun forteller at de fleste skadene de får inn, er nå i de snøtunge månedene.

En god del skader meldes når snøen smelter og det gjerne er is som sklir av takene, forteller hun.

– Forbipasserende bør være ekstra varsomme i periodene hvor det varsles om ras fra tak. Se opp! sier hun.

Men også hun presiserer at det først og fremst er huseier eller gårdeiers ansvar om uhellet skulle skje. .

Oppegård har flere råd for å slippe dyre bøter:

– Dersom uhellet skulle være ute, vil det være gårdeier og huseier som oftest vil være ansvarlig dersom noe blir skadet som følge av snøras eller is. Derfor viI snøtunge perioder eller perioder med mye is, bør man som gårdeier først og fremst fjerne snø og is fra tak eller andre utsatte områder, og varsle forbipasserende om fare ved hjelp av varselsflagg/-skilt eller annet.

Sist men ikke minst bør man sørge for å ha ansvarsforsikring eller huseieransvar, er hennes oppfordring.