Gå til sidens hovedinnhold

Høyt og tett gir Obos-fett: – Hva galt har lokalbefolkningen gjort?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Budskapet fra en offensiv Daniel Siraj i Nordstrands Blad nylig var ikke til å ta feil av: I Cecilie Thoresens vei på Lambertseter vil Obos primært bygge boliger, men også noe næring, «høyt og tett», for her skal det bli en «urban» sone.

Både Siraj og jeg er glad i Lambertseter. Men hvorfor «høyt og tett»? Det har ikke Siraj gitt et overbevisende svar på. Hva galt har lokalbefolkningen gjort, som må knuges av udelikate høye bygg et sted hvor det i dag er ganske lave bygg som ikke ligger særlig tett? La gå at mange av bygningene er kjedelige og ikke har arkitektur som nødvendigvis bør bli stående, men likevel - dette er vårt sted, Obos er bare på besøk. Hverken Siraj eller andre i Obos-ledelsen går her til daglig.

Vi vil ha respekt for at vi ønsker et trivelig, luftig, arkitektonisk tiltrekkende strøk langs Cecilie Thoresens vei. I dag er det boliger, skau og skoler på den ene siden og næringsbygg i ganske varierte former på den andre. Særlig de gamle «tyskerbryggehusene», som Obos eier, er verdt å tas vare på, som et kulturminne for en helt unik bebyggelse fra 1960-61, tegnet av Frode Rinnan sjøl, en bebyggelse som fungerer så bra at alle lokalene er utleid.

I planprogrammet har Plan- og bygningsetaten sagt at deler av den opprinnelige industribebyggelsen skal bevares, men at hvor mye og hvilke deler skal undersøkes. Obos vil rive husene på sin eiendom «for å skape en god byutvikling som skaper merverdi for dem som allerede bor her», sier Siraj. Med «merverdi», mener han først og fremst bedriftsøkonomisk?

Det kan godt tenkes at det kan bygges lave bolighus på samme tomt uten å endre områdets karakter. Det kan kanskje bli plass til et torg med serveringssted ut mot veien?

Men Obos vil helst rive «hele skiten». Når jeg leser de innsigelsene de har mot Plan- og bygningsetatens innstilling om bevaring, er det nettopp et slikt uttrykk som kommer opp i hodet mitt. Obos bruker det selvsagt ikke.

Obos påstår at det vil være sløsing med verdifulle arealer å la være å rive husene. Obos vil bygge helt nye, med en langt mer «effektiv» arealutnyttelse. De påstår at noe annet er umulig, om de i det hele tatt skal tjene penger på en slik utbygging. Siraj begrunner den høye utnyttelsen med at dette er et «fortettingsområde», og «det må være høy utnyttelse når man utvikler slike tomter».» Han vil trekke bebyggelsen ut i gaten og sier at diskusjon om byggehøyder er neste steg.

Når han i neste åndedrag sier at vi må skape «gode byrom som tjener innbyggernes fellesinteresser», så ringer de retoriske varselsklokkene. Obos vil helst at deres interesser skal falle sammen med innbyggernes interesser. Om byrådet og bystyret følger innstillingen fra Plan- og bygg, vil de ikke det. Da er mitt råd til Obos: Enten må dere bli enda mer kreative i å finne gode løsninger som respekterer folkemeningen, eller - om ikke det er mulig med dagens markedsbaserte utbyggingspremisser - så bør dere selge tomta og bygningene, enten til kommunen eller noen andre som ser det som spennende å utvikle et område som lokalbefolkningen kan glede seg over, og hvor de nåværende husene er tatt vare på innen rimelighetens grenser.

Så kjære Daniel Siraj: Du vil gjerne ha oss til å forstå at Obos ikke er et helkommersielt selskap, men medlemseid. Nå har du sjansen til å vise at Obos kan bruke sin formidable kapitalreserve til å vise hvor stor pris dere setter på lokalbefolkningens ønsker om en bebyggelse som skaper trivsel og setter folk i godt humør hver gang de oppholder seg fremtidens Cecilie Thoresens vei.

Vis styrke og ikke bøy deg for markedets premisser og kravet om «høyt og tett» rundt trafikknutepunktene. Såvidt jeg vet finnes det ingen forskning som gjennom konkrete studier viser at slik bygging vil senke biltrafikken og utslippene, for hvorfor skulle den det? Ren logikk tilsier at når det bygges høyt og tett i et trafikknutepunkt, så vil det bli mer trafikk, støy, utslipp og virksomheter i dette området. Det gjelder også langs Cecilie Thoresens vei.

Les også

Fargeekspert ut mot Obos-sjefens Lambertseter-skryt: – Lar meg provosere

Les også

Obos-sjefen spent på dette Lambertseter-prosjektet: – Ikke akkurat en fryd for øyet i dag

Les også

Obos-sjefen om medlemsopprøret og utviklingen av Lambertseter: – Må være høy utnyttelse

Les også

Her kommer det 61 leiligheter og 2000 kvadratmeter med næringslokaler - nå er planene forsinket

Les også

Byplanlegger ut mot både PBE og naboer på Lambertseter: – Jeg blir så forbannet

Les også

Slik ser grunneier for seg å bygge ut Karlsrud

Les også

I disse lokalene på Lambertseter er det næring i dag. I fremtiden vil Obos ha primært boliger

Les også

Her kan det bli 225 nye boliger: – Veldig bekymret, sier naboer på Lambertseter