Mortensrud får mye negativ oppmerksomhet for tiden. Politikerne er raskt på pletten med løfter og folkemøter når media omtaler problemer i dette området. Men stikker omtanken egentlig spesielt dypt?

For noen dager siden kunne vi lese i Nordstrands Blad at Obos vil bygge ut inntil 300 boliger på Mortensrud. Dette prosjektet er omstridt og både naboer og bydelsutvalget har kommet med flere innvendinger til planene. Dette gjelder blant annet fjerning av skogsområder, høyde på bygninger, størrelsen på leiligheter og trafikk- og parkeringsforholdene.

Det er en kjensgjerning at kollektivtilbudet på Mortensrud er dårlig og at en ensartet utbygging med små leiligheter ikke akkurat bidrar positivt til et oppvekstmiljø med enorme utfordringer. Likevel velger Obos og Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten å se bort fra godt funderte lokale innspill.

Samtidig kan vi lese at to planlagte byggeprosjekter i Voksenkollen med totalt 55 boliger, blir stoppet av byrådet. Det er snakk om 16 boliger i Ullveien og 39 boliger i Thorleif Haugs vei, som var tenkt bygget i skogsområder. Argumentene er fjerning av skogsområder, dårlig kollektivtilbud og økt biltrafikk.

T-banen fra Voksenkollen bruker like langt tid til Majorstua som T-banen fra Mortensrud til Jernbanetorget. 300 boliger i et skogholt på østkanten er altså en mindre belastning for miljøet, enn en vesentlig mindre utbygging i Holmenkollen.

Når skal politikerne i Oslo våkne og faktisk ta seg tid til å lytte til lokale innspill også fra østkanten? Økt trafikk og nedbygging av grøntarealer er altså greit på Mortensrud, men ikke i Holmenkollen.

Opp mot 300 relativt små leiligheter i et ensartet bomiljø er ikke oppskriften på en bedre situasjon for Mortensrud. Det må stilles krav til Obos at dette prosjektet gjøres vesentlig mindre omfattende med flere større leiligheter. Det er på tide at folkemøter følges opp med handling, også på østkanten.