Jeg gikk en tur fra Thorson Park mot Ekebergparken i dag og fikk en sjokkerende opplevelse. Det ser ikke ut, trær på kryss og tvers, et virvar av nedhuggete trær, veltede trær, saget over høyt på stammen og masse mindre løvtrær brukket og hele.

Det hele er helt forferdelig og for en som har levert en stund og husker hvordan Parkvesenet stelte overalt, gjorde lek og picknick mulig, og det var hyggelig å gå inn i skogen og finne åpne flekker og ro. Eller leke indianer og cowboy og andre skumle leker.

Og så var det utsikt. På nedersiden av Kongsveien er hele utsynet sperret av trær, en av de flotteste utsyn i hele Oslo. Kafeen har man heller ikke fått i gang, bare stengt den og gjort det umulig å få til noen som helst servering.

Alt dette skyldes våre folkevalgte. De skal ha uberørt skog overalt for insekter og fugler. Dette er helt misforstått og feil. Det eneste man får ut av slik skjøtsel eller mangel på, er barkebiller som vil stortrives og ta for seg alle trærne og hele området vil forfalle og alt liv vil bli borte unntatt forråtnelsedyr. Det blir helt mørkt på bakken som er fylt av små løvtrær som dør og høye bartrær med barkebiller.

Hele skogen blir ubrukelig. Dette var en fin park, velholdt og med fine stier ment for Oslos befolkning. All hvitveis og blåveis, liljekonvall må ha sol på bakken, uten sol, ingen blomster.

Men det kan hende dette er gjort med vilje, idag skal alle barn leke i gatene midt i Oslo, ingen biltrafikk, så på denne måten tvinger man barn fra skogen til byen og det er jo moro, med kafeer og burgerrestauranter.

Her må noen ta grep til beste for byens borgere og ikke la dette området forfalle på grunn av en mening om at all skog i Norge ikke skal skjøttes. Jeg skjønner at det er nødvendig med «ville» arealer til insekter og fugler, det kan man avsette. Men det er ikke nødvendig overalt.