Gå til sidens hovedinnhold

Hvem skal styre byen? Fra mandag kan du avgi din stemme

Artikkelen er over 2 år gammel

12. august klokken 10 åpner 28 lokaler over hele Oslo hvor du kan forhåndsstemme til årets valg.

OSLO: I Oslo er det valg til kommunestyre og til bydelsutvalg i 2019.

Valgdagene er 8. og 9. september, men det har vært mulig å avgi sin stemme allerede fra 1. juli. Fra denne datoen startet tidligstemmeperioden, som går frem til og med fredag 9. august. Dette er en mulighet som gis til dem som ikke har anledning til å stemme på valgdagene eller i forhåndsstemmeperioden.

Du kan tidligstemme i Oslo rådhus på hverdager mellom klokken 09 og 15.

Forhåndsstemming

Mandag 12. august starter forhåndsstemmingen og du kan forhåndsstemme frem til og med 6. september.

Bor du i en annen kommune enn den du er folkeregistrert i, er det lurt å stemme i denne perioden. Du kan nemlig stemme hvor som helst i landet i denne perioden, og stemmen din vil så sendes til hjemkommunen. På valgdagene derimot kan du kun stemme i den kommunen du er folkeregistrert i.

Hvis du stemmer utenfor din hjemkommune, kan du kun stemme på et parti, ikke kandidater. Stemmer du i Oslo, men utenfor din bydel, må du skaffe stemmeseddel fra bydelen din hvis du vil gi personstemme til kandidater til bydelsutvalget. Du kan også bruke en generell stemmeseddel hvor du kun stemmer på parti, ikke kandidater.

Forhåndsstemmelokalene er åpne på hverdager klokken 10–19 og lørdager klokken 10–18.

 

To valg i Oslo

I Oslo er det to valg: til bystyret og til bydelsutvalg. I kommunestyrevalget stemmer du på representanter til Oslo bystyre, kommunens øverste myndighet. I valg til bydelsutvalg stemmer du på representanter til din bydels folkevalgte organ, bydelsutvalget.

Du kan stemme bare én gang – vil du stemme ved begge valg, må du gjøre det samtidig.

Bydelsutvalget

Mens Oslo bystyre har hovedansvar for utviklingen av hovedstaden og fordelingen av byens budsjettkroner, er det bydelsutvalget som er bydelens øverste politiske ledelse.

Hvert fjerde år velges det 15 representanter til hvert av Oslos bydelsutvalg.

Bydelsutvalget har ansvar for en del desentraliserte kommunale oppgaver, og de vedtar budsjett og økonomiplan for bydelen. De har også i oppgave å føre tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres.

Det er Oslo bystyre som årlig tildeler bydelene en budsjettramme, men bydelsutvalgene vedtar hvordan midlene skal fordeles.

Her kan du stemme

Det finnes 28 forhåndsstemmelokaler i Oslo og seks av dem er i vårt distrikt:

Bryn senter, Bøler senter, Deichmanske bibliotek – Lambertseter senter, Hauketo, Senter Syd Mortensrud og på Sæter. Du kan stemme hvor du vil.

På valgdagene 8. og 9. september er det 103 valglokaler tilgjengelig og også på valgdagene kan du stemme hvor du vil, såfremt det er i din folkeregistrerte kommune.

Slik stemmer du

Du må ha med deg legitimasjon når du skal stemme, men valgkortet er ikke nødvendig.

Gå inn i et ledig avlukke og trekk for forhenget. Her finner du valglister både til kommunestyret og bydelsutvalget.

Du kan velge én stemmeseddel for kommunestyret og én til bydelsutvalget, men du kan gjøre endringer hvis du ønsker. Enten ved å gi personstemmer eller med såkalte «slengerstemmer», hvor du fører opp en kandidat fra et annet parti.

Brett stemmeseddelen/stemmesedlene før du går ut av avlukket – det skal være hemmelig valg.

Du må vise gyldig legitimasjon til en valgmedarbeider, som så krysser deg av i manntallet og stempler stemmesedlene. Uten stempel blir ikke stemmen godkjent.

Du legger selv de stemplede stemmesedlene i valgurnen.