Fredag morgen steg det røyk opp fra en mystisk hvit masse ved parkeringsplassen til Burger King på Sæter. Det var ikke snø, og lignet heller mer på en gigantisk smeltet marshmallow. Nordstrands Blad ble nysgjerrig.

Se video her:

Vi gikk inn nærmeste inngangsdør og spurte om de visste hva det var. Daglig leder på Burger King på Sæter, Oda Karlsen, forteller til Nordstrands Blad at de har hatt ventilasjonsarbeider og at det er tørris det er snakk om.

– Det ligger igjen etter arbeidene, sier hun.

Vått på bakken

Brannvesenet opplyser om at det mest sannsynlig ryker fordi det er varmeforskjeller hvor varmt møter kaldt. De understreker at det ikke er farlig.

Tørris danner damp, røyk eller tåke når det kommer i kontakt med vann.

– Hvis det er vann eller vått på bakken kan dette være en årsak til det.

Ikke farlig

Kai Arne Trolleryd er teknisk spesialist i Linde Gas. Han forteller at tørris er karbondioksid i fast form og at den er veldig kald når den ligger på bakken utendørd, hele minus 78 grader. Om man tar på tørrisen uten hansker vil man kunne få frostskader.

– Når tørris ligger på bakken fordamper karbondioksid fra fast stoff til gass. I og med at gassen er kald vil den kjøle ned fuktmolekylene i lufta slik at disse blir synlige som kald røyk. Ute i det fri og ved små mengder er ikke dette farlig, sier han.

Ifølge Trollerud blir tørris benyttet til en rekke formål, både privat og innen industrien.

– Alt fra kule effekter i forbindelse med Halloween til eksempelvis rengjøring av maskiner og utstyr, eller fjerning av maling på ulike installasjoner, sier han.

– Uansett bruk er det viktig at den som oppbevarer og håndterer tørrisen har tilstrekkelig med kompetanse til å gjøre dette på en trygg måte. Uvettig bruk kan være farlig!