Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor bør alle i Søndre Nordstrand være medlem i et politisk parti?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I hovedsak er det to måter å ha innflytelse på i det norske samfunnet; den numeriske kanalen og den korporative kanalen.

Den numeriske kanalen påvirker samfunnet via politiske partier og valgresultat. Kanalen påvirkes av hvilken stemme som puttes i valgurnen, og dermed hvem som sitter i de politiske forsamlingene på Stortinget, i Oslo bystyre og i bydelsutvalget i din bydel.

De politiske partiene er demokratiske. Den bydelen med flest medlemmer i ett parti, påvirker mest i det partiet. Vi er for få som er politisk aktive i bydelen vår. Det er noen, men relativt få politikere fra Søndre Nordstrand i Oslo bystyre, og det er enda færre fra bydelen på Oslobenken på Stortinget. Men folkevalgte lever ikke i et politisk vakuum. De påvirkes stadig av makten fra den korporative kanalen.

Den korporative kanalen påvirker samfunnet via andre ressurser enn valgstemmer. Ressursene kan være penger eller makt som enkeltpersoner eller organisasjoner forvalter.

Generelt så forteller statistikk noe vesentlig om bydelen min:

- de rikeste menneskene i Oslo ikke bor i Søndre Nordstrand.

- innbyggerne i bydelen ikke har de dyreste husene.

- vi har ikke det høyeste utdanningsnivået, og mange er arbeidsledige.

Søndre Nordstrand vil trolig aldri kunne vinne fram via den korporative kanalen. Vi er ikke godt nok organisert, og vi har ikke nok ressurser. Vår kanal for innflytelse er den numeriske. Og i den numeriske kanalen er det den berømte «kjøttvekta» som rår. De som er flest, bestemmer mest.

Jeg takker alle som gjør en frivillig innsats. Det er flott at du bruker tiden din på å hjelpe andre! Vi trenger ditt engasjement! Ser du uløste oppgaver, så er det fint om du også melder deg inn i et politisk parti. Du velger selvsagt det partiet du selv vil, og du kan være et passivt medlem. Men melder du deg inn, så bidrar du med litt mer innflytelse for ditt nærområde, og det er viktig.