Nordstrands Blad hadde nylig en artikkel med oversikt over barnehager i distriktet. Og felles for de alle, er at de er oppført i nitriste farger. Går nærmest daglig forbi Rønningjordet barnehage og tenker at her ville det være trivelig for barna med litt farger - litt sånn "legoklossfarger". Samme er det med de nye skolebygningene ved Skøyenåsen.

Hvorfor må det være så triste farger? Nei, sett litt farge på tilværelsen.