HOLMLIA: Gjensidigestiftelsen overrakte nylig en hyggelig førjulsgave til lokale nærmiljøtiltak/foreninger på Holmlia.

- Vi overrasket alle, i samarbeid med kulturkafeen på Holmlia, der foreningene var invitert til et frokostmøte for å diskutere samarbeid, forteller Rune Aale-Hansen i Gjensidigestiftelsen i en pressemelding.

De glade mottagere var Forandringshuset som fikk cirka 1,2 millioner kroner, Vær stolt som fikk 570.000 kroner og Holmliainitiativet som fikk 80.000 kroner.

- Fellesnevneren for disse tre organisasjonene er at de jobber målrettet med mangfold og inkludering på Holmlia. Dette gjør de blant annet gjennom bevissthet og stolthet rundt det å bo på Holmlia og de ressursene som bydelens innbyggere besitter, sier Aale-Hansen.

- Også det å vektlegge bredde og verdien i mangfoldet i kulturuttrykk er viktig. Dette handler om å skape engasjement og stolthet og bidrar til å bygge opp om felles verdier i et lokalsamfunn. Det er nettopp slike prosjekter vi leter etter, og jeg håper at dette kan være til inspirasjon for andre, sier Aale-Hansen.

Gjensidigestiftelsen opplyser at de har delt ut rundt 235 millioner kroner til prosjekter rundt om i Norge og i Oslo har 53 prosjekter fått støtte med til sammen 13 millioner kroner.