I 1873 ble det funnet en stor jettegryte på Nedre Bekkelaget – nå vil Selskapet til Bekkelaget Vel gjøre den tilgjengelig for alle

Siden den ble funnet har jettegryten blitt brukt som både pensum og søppelfylling, nå vil man at den skal bli en attraksjon.