I BSK skal alle barn ha like mye spilletid

– Vi har sett eksempler fra andre klubber i Norway Cup der 11 år gamle barn har kommet langveisfra, og fått spille ti minutter totalt i hele turneringen fordi treneren mener de ikke er gode nok. En sånn klubb ønsker ikke BSK å være.