Livet er vanskelig å definere, fordi at en definisjon er endelig. Jeg kan ikke si deg hva livet er, men jeg kan alltid prøve å formidle hvordan det er noen ganger. Kanskje derfor jeg valgte å bli en journalist og skribent, for å gjenspeile noe som er. I dette tilfelle, et samfunn.

Min identitet er ikke endelig, ikke ennå. Jeg er en student og har en praksisplass i en avis jeg trives veldig godt i. I min tid her har jeg opplevd å vokse, streve, lære, erfare, møte nye mennesker, føle at jeg betyr noe, og kunnet føle at jeg gjør noe. Og for hver gang jeg lærer noe nytt, så blir jeg noe mer og noe større som person. Så hvordan skal jeg introdusere meg til nye lesere?

Det er vanskelig. Jeg kan bruke min etnisitet, hjemby, religion, alder, utdanning, standpunkt i forhold til noe samfunnsbevisst eller så kan jeg definere meg selv via en hobby. Identitet er stadig viktigere i et samfunn der vi er mer og mer bevisst. Vi vil ha enkle svar på vanskelige spørsmål. Vi hører mer enn vi ser. Leser mindre enn vi «vet». Jeg har et norsk pass men er ikke helt norsk, jeg har et utenlandsk utseende men jeg er født i Norge. Det høres ut som en gåte.

Med en refleksjon av meg selv i mine egne setninger som et speil, med en sky av tanker som kolliderer slik at jeg føler det regner, renser jeg tankene med hvert ord til jeg ser solskinn igjen. Noe som ikke reflekterer, finnes ikke, for en refleksjon er naturens lov. Kikker du i speilet, kikker det tilbake med samme mynt. Utforskning og refleksjon bør bli et større fokus i et informasjonssamfunn som vi lever i. Sokrates sa en gang at et liv som ikke utforskes ikke er verdt å leve. Så søk kunnskap, kast deg ut i nye muligheter og ikke la frykten for noen eller noe fremmed avgjøre din realitet. Mange holder skjult hvilket parti de stemmer på fordi de ikke vet nok om det eller fordi de vil unngå diskusjon. Din kunnskap er tydeligvis for svak hvis du antar et nederlag. Ha litt mot. Disse verdiene skaper ære, og denne æren er vår ryggrad. Med denne ryggraden kan du stå på bena, og med bena dine kan du bevege deg inn i nye områder.

Så i en tid hvor min praksistid nærmer seg en slutt, og jeg skal tilbake til skolebenken, repeterer jeg noe min mor lærte meg før jeg dro på høyere utdanning. Hun sa at «Livet er vakker strid, en strid er en motgang, motgang er frykt, frykt er en svakhet. Å overkomme en svakhet er en styrke, styrke er makt, makt er muligheter, muligheter er håp, håp er fantasi, fantasien er dine tanker, dine tanker er dine ord, dine ord er dine handlinger, dine handlinger er den du er. Striden skaper deg.»


Takk for meg.

Aon Raza Naqvi