I indre Oslofjord er 70 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmennheten

Av

Hus, veier og jordbruk beslaglegger 30 prosent av strandsonen i Norge og begrenser tilgangen for allmennheten. I Oslo er rundt hundre ulovligheter avdekket.