I sommer fikk flere varsel om å stusse hekken, nå kommer kommunen og tar grep

Store hekker og busker som strekker seg langt utover fortau og opp i være kan være til hinder og føre til alvorlige ulykker. Da risikerer tomteeier å bli stilt til ansvar.