I sommer kan du se langt etter badeliv på Langøyene

LANGØYENE: Populært sted for båtfolk og badeglade turister med og uten telt. Nå er øya stengt grunnet opprydningsarbeider.

LANGØYENE: Populært sted for båtfolk og badeglade turister med og uten telt. Nå er øya stengt grunnet opprydningsarbeider. Foto:

Det populære utfartsstedet Langøyene vil være stengt for publikum i hele sommer og frem til opprydningsarbeider er ferdig en gang i løpet av 2021.

DEL

BUNNEFJORDEN: Langøyene er et populært sted å besøke for både dagsturister, folk som vil bo i telt og båtfolk. Men det er også et tidligere avfallsdeponi, og for å sikre fremtidig bruk og at miljøgifter ikke lekker ut og forurenser fjorden har Oslo kommune startet et opprydningsarbeid.

Opprydningsprosjektet på Langøyene ble varslet i fjor, og forberedende arbeider er ifølge Oslo kommunes prosjektside allerede igangsatt.

Siden Langøyene vil være en byggeplass i tiden fremover, stenges hele øya av for publikum av sikkerhetshensyn. Planen er at arbeidene skal ferdigstilles i 2021.

Oslo kommune har bevilget 332 millioner kroner til å sikre det tidligere avfallsdeponiet.

Historisk sett var Langøyene opprinnelig to øyer, som ble til én grunnet anleggelsen av en søppeldynge i sundet mellom øyene. Senere ble dette dekket til og Langøyene tatt i bruk som friluftsområde.

For endel år siden begynte gammelt avfall å komme til syne, og det er bakgrunnen for at man nå tar en skikkelig opprydning.

Artikkeltags