Gå til sidens hovedinnhold

Idretten bygger ikke ned Ekebergsletta, de får flere med på leken!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LESERBREV: I et innlegg i Nordstrand blad den 24. august skriver Idil Ali-Osman, Erik Hollie og Tone Hoffmann fra Nordstrand Rødt feilaktig om hvordan «store deler av Ekebergsletta» nå skal «bygges ned» med KFUM og BSKs planer for idrettsanlegg ved Ekebergsletta (https://www.noblad.no/debatt/ekebergsletta/utbygging/utbyggingen-pa-ekebergsletta-ma-stanses/o/5-56-186637).

Forfatterne fremlegger påstander om at arealet det skal bygges på er av stor betydning for lokalmiljøet, at antallet parkeringsplasser i området skal økes og ikke minst; at anleggene som er planlagt er eksempler på privatisering av idretten til fordel for eliteidretten, og at de går på bekostning av barn, unge og bredden.

Det er ingen overraskelse at partiet Rødt faller for fristelsen når de får muligheten til å vifte med setninger som «kommersialisering av felleskapets eiendom», om så på syltynt grunnlag. Det er også verdt å merke seg at Nordstrand Venstre på Facebook tar til orde for at den «grønne randsonen» rundt sletta nå «raseres» og at et «gedigent fotballstadion nå skal bygges midt på Ekebergsletta».

Som ungdom bosatt i nærmiljøet og som én av mange, ivrige helårsbrukere av Ekebergsletta føler jeg et ansvar for å rydde opp når feilaktighet på feilaktighet presenteres i et forsøk på å nå fram med provokasjoner.

Skogholtet vest for KFUM Arena er det eneste grøntarealet som ligger på området KFUM ønsker å bygge på. Forfatterne hevder at dette skogholtet er av stor betydning. Dét vil jeg tørre å påstå er en overdrivelse. Som aktiv ungdom – en gruppe Nordstrand Rødt hevder å ha i tankene med dette innlegget – har jeg og andre med meg riktignok vært ofte i dette skogholtet de siste ti årene. Da av to grunner: 1) For å hente baller som ikke endte der vi håpet 2) For å slå lens. Mellom oss fotballsparkende ungdom omtales dette som skogen en «pisser i». Jeg og andre har til gode å noen gang se en person med andre ærend i dette skogholtet. I planforslaget omtales området som «krattskog med noe gangtråkk». Høyst sannsynlig er det nettopp barneføtter på ovennevnte oppdrag som holder vegetasjonen noenlunde vedlike.

Jeg ser også at det er flere deler ved anlegget som omtales misvisende. I planforslaget kan vi lese at antallet parkeringsplasser skal halveres til 42 plasser. Det legges også til rette for 564 plasser for sykkel. Med både buss- og trikkestopp i umiddelbar nærhet hverken må eller skal antallet parkeringsplasser økes, slik forfatterne påstår.

Videre kan en også lese at kommunens driftstasjon på Ekeberg skal flyttes inn i det nye anlegget. Hva medfører dette? Jo, at det inngjerdede arealet med gress, som i dag huser driftsstasjonen midt på sletta, vil kunne frigjøres til glede for alle! Som nevnt kunne Nordstrand Venstre for kort tid siden meddele bekymring over at et gedigent fotballstadion nå skulle bygges «midt på Ekebergsletta». Det hadde jeg også kjent på, om så var tilfelle, men Nordstrand Venstre; fortvil ikke! Arealet som faktisk ligger midt på selve sletta, ved gamle Smedstua, skal frigjøres og tilgjengeliggjøres for alle, ikke bygges på. Bedre blir det ikke!

Forfatterne serverer også en alvorlig påstand om at BSK og KFUMs anlegg er et eksempel på at «en stor del av sletta skal bygges ned, til fordel for eliteidrett - på bekostning av breddeidretten». Jeg vil først dele noen av mine egne erfaringer. I år, som tidligere år, brukte jeg og alle andre i BSK en uke av ferien vår på å jobbe dugnad under Norway Cup. For å holde treningsavgiftene lave. For å ha midler til å drifte klubbens løypemaskin, som frivillige kjører opp skiløyper til alle på sletta med. For å gi et godt tilbud til alle, uavhengig av nivå og ambisjoner. BSK og idrettskretsens anlegg skal komme akkurat de samme gruppene med unger til gode og sørge for at enda flere barn får muligheten til å bli en del av dette fellesskapet. Hvilken breddeidrett skal ofres? Hvilke areal skal beslaglegges til fordel for en privat elite? Jeg forstår det bare ikke. Og jeg tror ikke at jeg er alene.

Kåffa er tuftet på de samme verdiene som BSK og en rekke andre, norske idrettsforeninger. Nordstrand Rødt har rett i at KFUMs A-lag gjør det bra i år. Men det later ikke til å gå på bekostning av noen andre. I april kunne Aftenposten forklare hvorfor «KFUM skiller seg ut i toppfotballen» (https://www.aftenposten.no/sport/fotball/i/opMd7B/Bildet-som-viser-hvorfor-KFUM-skiller-seg-ut-i-toppfotballen) og hvordan klubben bygger bånd mellom topp og bredde, barn og voksne.

For Kåffa er en ideell aktør. Etter salg av en eiendom i sentrum sitter klubben igjen med penger på bok. Istedenfor å passivt sitte på disse midlene, har KFUMs årsmøte ytret et ønske om å heller investere disse pengene i nærmiljøet sitt. Ikke for å tjene penger, men for å gi enda flere et godt idrettstilbud. Badeanlegget som skal bygges er sårt tiltrengt i bydel Nordstrand og Oslo. Det vil komme bydelenes innbyggere til gode; Ekeberg skoles elever, for å nevne noen.

Og ved å bygge en ny elleverbane på dagens asfalterte parkeringsplass gis både klubbens medlemmer og andre større flater å drive idrett på. Det avlaster dessuten den sprengte kapasiteten på kommunale baner, som Ekeberg kunstgress. Flere lag fra hele Oslo får muligheten til å spille sine kamper på gode baner på Ekeberg. Planene støtter opp om den arenaen kun idretten klarer å være: en arena der folk møtes på tvers av ulikheter. For å sikre nettopp dette har KFUM, i likhet med andre, ordninger for å bistå klubbmedlemmer med dårlig økonomi for å ikke holde noen utenfor fellesskapet, men for å sikre at de heller er en del av det. Dette er ingen kommersialisering av idretten, det er en satsing på flest mulig barn og unge. Det er ikke et prosjekt for klubbenes eksklusive medlemmer, men heller for å støtte opp om sterkere fellesskap i lokalmiljøet. Dette er ikke anlegg for noen få utvalgte.

For om en liker det eller ei, så er det kunstgress det spilles fotball på i Norge nå. Idretten er fortsatt basert på frivillighet, men den er hovedsakelig organisert. Ingen barns lekeplass ødelegges av det faktum eller av dette anlegget, flere gis tvert imot muligheten til å bli med på leken, der den foregår.

Jeg mener at initiativ fra seriøse aktører for fellesskapet bør oppmuntres, ikke sauses sammen med virkelighetsfjerne påstander som at: «alle vil ha sin del av Ekebergsletta for å bygge den ned, gjerde inn og leie ut (…) til blodpriser». Jeg håper inderlig at dette ikke er noe forfatterne synes at er en passende beskrivelse av to aktører som bidrar positivt til bydelen og dens innbyggere. Om dette ikke er tilfelle må Nordstrand Rødt mer enn gjerne utdype, eller eventuelt presentere alternativer til medlemsbaserte idrettsforeninger tuftet på frivilligheten.

Avslutningsvis vil jeg understreke at jeg synes det er legitimt å være mot anleggene. Jeg har ingen definisjonsmakt, folk har brukt området i mange år før meg og jeg respekterer at det finnes andre meninger om områdene som det skal bygges på. Men ettersom mange virker å være enige om at barn og unge som meg selv skal få gode fritidstilbud i denne bydelen, så mener jeg at dette området er verdt å avse. Jeg mener at resultatet vil komme langt flere til gode enn ved om en skulle gå inn for vern av hver eneste busk eller kratt.

Debatten må også foregå på ordentlige premisser. Når enkelte roper høyt om «gigantstadion midt på Ekebergsletta» eller skyver barn og unge foran seg ved å beskrive idrettsklubbene i området som aktører som «ekskluderer barn fra viktige fellesarenaer» føler jeg for å si ifra og fortelle min historie. For Nordstrand bydels arvesølv, Ekebergsletta, skal ikke «bygges ned, gjerdes inn og leies ut som festlokale til blodpriser». Det er vi alt for mange som er glad i den til. De to anleggene skal bygges til alles gode og til helt andre formål, før det er stopp og Ekeberg-området vernes. Begge deler går Byrådet nå inn for. Det er jeg glad for at det er stor enighet om.