Ikke alt gikk etter planen da bydelsutvalget hadde sitt første møte i nye lokaler på Lambertseter

Først tre timer etter at møtet var satt, gikk bydelsutvalget i gang med sakskartet. - Det er krevende å sitte så lenge i møter, sier Vegard Rønning Kjendsli i SV.