I mitt parti, Rødt, er det et prinsipp at ingen skal tjene penger på å være folkevalgt. Derfor har vi en ordning med partiskatt der godtgjørelsene våre folkevalgte får skal betales inn til partiet, etter at skatt og noen nødvendige utgifter er trukket fra.

Som konsekvens av dette foreslår vi i de politiske organene vi er representert, å redusere politikergodtgjørelsene eller fjerne dem helt.

Da bydelsutvalget på Nordstrand torsdag 15.12. behandlet neste års bydelsbudsjett foreslo jeg at bydelsutvalget vedtok den reduksjonen bydelsutvalget har myndighet til å vedta. Det ville spart bydelen for i overkant av kr 300.000 i året, penger jeg foreslo i stedet skulle brukes til faglig utvikling/etterutdanning for bydelens ansatte, akkurat slik de ansatte har ytret ønske om. De opplever nemlig at det ikke er nok penger til slik faglig utvikling.

Ifølge siste ligningstall har ikke bydelsutvalgets medlemmer akkurat dårlig råd. Fire av utvalgets medlemmer har en nettoinntekt på over 1,2 millioner, seks medlemmer har nettoinntekt på over 600.000 kroner. Jeg vet dette ikke er et helt saklig argument, og at politikergodtgjørelse er et prinsipielt spørsmål, men likevel.

Bydelsutvalgets leder får i dag godtgjørelser på til sammen kr. 238.835, med mitt forslag ville dette blitt redusert til kr. 152.344. Bydelsutvalgets nestleder får i dag kr 91.139, i mitt forslag ville nestlederen fått kr 57.800.

Bydelsutvalget er delt opp i 3 fagkomiteer, med 9 medlemmer i hver komite. Medlemmene får kr. 1664 per møte, jeg foreslo dette redusert til 859 kr. per møte. Men politikerne fra Høyre, Venstre, MdG og FrP ville ikke at deres godtgjørelse skulle reduseres. Med et flertall på 9 mot 6 stemmer fra Ap, SV, Rødt og 1 uavhengig falt mitt forslag.

Dette vil jeg ikke karakterisere som annet enn smålig fra de borgerlige partienes side. De pengene bydelen ville spart på en slik reduksjon, kunne vært brukt på mer nyttige formål enn å fylle lokalpolitikernes lommebøker som uten tvil er fulle nok fra før.

Les også

Han er den under 30 med bydelens høyeste inntekt: – Jeg tenker ikke over det i det hele tatt