OSLO: For å få tillatelse i Oslo skal det ligge til grunn et samfunnsnyttig formål, ifølge Teknisk Ukeblad. Ifølge Luftfartstilsynet har ingen søkt om å bruke drone på nasjonaldagen i Oslo sentrum.

Fra nyttår gjelder også en forskrift som definerer åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området, Oslo, Akershus og Buskerud.

– Vi oppfordrer til å utvise ekstra aktsomhet på 17. mai, da det er mange mennesker ute, og huske på personvernhensynet hvis du skal ta bilder, sier Kjell-Sture Johansen, konstituert seksjonssjef for ubemannet luftfart.

Det er de samme reglene som gjelder for droneflyging denne dagen som ellers i året, understreker han.

– Det betyr at man må forholde seg til eventuelle restriksjonsområder og spesielt sikkerhetsavstandene. For kommersielle operatører er det minimum 50 meter horisontal avstand fra personer, bygninger og kjøretøy som ikke er under pilotens kontroll, og 150 meter fra folkeansamlinger på mer enn 100 personer, sier han.

Hos Luftfartstilsynet ligger de fem viktigste reglene man må følge som privatperson, blant annet at du alltid skal kunne se dronen, kun fly i dagslys og på en hensynsfull måte.

 1. Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder. 
   
 2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. 
   
 3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
   
 4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter. 
   
 5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.