Vi lagde et insektsbed i hagen ved å sette opp kantsten i en runding og etterfylle godt med god jord før vi sådde mye blandet blomsterfrø. Dette lille tiltaket har vært til glede for et flott mangfold med humler, bier og andre innsekter. Etter all utbyggingen på Holtet er snart alle de gamle hagene borte, og dette lille tiltaket kan kanskje være en idè for Sameiene i området?

Med vennlig hilsen Tor og Hanne i Kongsveien