Terje Frøshaug skrev 14. februar et innlegg, der han lurte på hvor det kunne bygges i bydelen, i et tilsvar på mitt innlegg der jeg forklarte hvorfor Østensjø Frp er imot utbyggingen ved Østensjøvannet. Siden ingen andre partier i bydelen vil kaste seg på debatten, kan jeg her gjøre rede for hvordan Østensjø Frp ser på saken.

Frp har stemt for for eksempel utbygging på Bogerud T-banestasjon. Vi har jobbet hardt for å få realisert Manglerud bad og idrettspark, og har derfor også godtatt at veiløsningen her måtte på plass til tross for nærheten til reservatet.

Men vi har ikke støttet andre bolig- eller næringsprosjekter i det vi har ansett som Østensjøvannet sitt nedslagsfelt, før en plan for hele miljøparken kommer på plass, nettopp for at vi skal få belyst hva som trengs før å styrke både dyreliv og sjeldne plantearter, men også for at lokalbefolkningen kan få glede av området. Nettopp kvaliteten i vannet er noe vi ønsker å forbedre, men vi vil vente til vi har all informasjonen på bordet. Mye vil tyde på at et av tiltakene vil være å utbedre kloakk- og vannledninger i området som til dels er meget gamle og har høy forurensning.

Men før vi kan gjøre opp videre standpunkter, har vi etterlyst denne miljøplanen som nå endelig ser ut til å komme, men som dessverre ikke ser ut til å ta for seg positive og negative tiltak i nærområdet til miljøparken.

Videre kom jeg og Østensjø Frp også med kritikk av arkitekturen på mange av forslagene som har vært oppe. Vi savner at det bygges mer klassisk arkitektur. Vi erkjenner også at materialvalg og farger har mye å si for nærmiljøet.

Hovedbygget på Østensjø skole ble trukket frem som et eksempel på slik arkitektur. Vi har også flere slike bygg i bydelen. Vi ønsker å se mer av dette når vi nå skal bygge ut flere steder i bydelen vår. Oppsal, Ulsrud, Bogerud og Skullerud er steder Frp kommer til å være positive til videre utbygging, men vi oppfordrer utbyggerne til å lytte til engasjementet i Arkitekturopprøret Norge.

Vi vil i kommuneplanen fremme forslag om kvartalsstruktur, variert materialvalg og farger på forskjellige bygg. Vi vil også være opptatt av at det tilrettelegges for nok parkeringsplasser i nye prosjekterer, så ikke gatenettet blir hardere belastet enn i dag. I noen områder vil vi også jobbe for at allerede tapte parkeringsplasser kan etableres på nytt i for eksempel parkeringshus.

De nye presenterte planene for Skullerud har mye bra. Vi støtter ideen om gjenbruk, og er heller ikke positive til snauhogst. Men vi etterlyser mer enn kun farger. Det er fortsatt en god vei igjen til at Skullerud kan bli det stedet alle ville reist til på ferie fra utlandet; nemlig gamlebyen med et karakteristisk preg, og et smalt gatenett uten masse trafikk, der hver bygging har sitt unike preg, gjerne ved bruk av ornamenter som man ser på mye av den klassiske arkitekturen i indre by. Skullerud-området må bli attraktivt for småbarnsfamilier, så vi kan ta i bruk den svære barnehagen bydelen ble tvunget til å bygge, som nå heldigvis har kommet til nytte som vaksinesenter.

Så ja, vi ønsker å utvikle Østensjø videre. Hovedsakelig rundt kollektivknutepunktene i bydelen, ved å gjøre dem bedre enn i dag. Vi ønsker god dialog med utbyggerne tidlig, så vi kan være tydelige på hva vi vil godkjenne og ikke. Vi mener også at det er viktig med gode områdeplaner, for å oppnå mindre uenighet mellom utbygger og Plan- og bygningsetaten for raskere saksbehandling.

Fremskrittspartiet er generelt positiv til utvikling og verdiskaping. Vi er også et parti som er opptatt av markedet styrer, og vi ønsker å være et ja-parti, og jobbe for mindre byråkrati. Men vi skal raskt være tydelige på hva vi vil ha og hvordan det skal se ut. Arkitekturen skal snakke med omgivelsene, så vel som å ivareta bokvaliteten. Vi ønsker ikke bygge noe nytt Løren i Østensjø.

I Sverige ser man nå flere og flere prosjekter som kommer frem, der man har brakt tilbake den klassiske arkitekturen og kvartalsstrukturen. Vi vil at det samme skal skje i Norge. Vi vil ha gode og trygge nærområder å vokse opp i, vi vil ha mangfold og frivillighet, og ikke minst vakker arkitektur.

Vi vil at Østensjø skal være den beste bydelen å vokse opp i, jobbe i, bo i og bli gammel i. Hvordan det ser ut rundt oss er en viktig faktor i å oppnå dette.