Nye Manglerud bad åpnet nå på lørdag. Det er en gladnyhet for alle i området, og et tilbud som svært mange andre bydeler vil kunne dra nytte av. To t-banelinjer og to bussruter passerer badet i beleilig avstand, noe som knytter anlegget til hele byen. Fra Oslo S kan man med t-banen komme seg opp på 24 minutter, med avganger hvert åttende minutt på dagtid. Det er også gode forhold for både syklende og gående som ønsker å komme seg til svømmehallen.


Det ville vært et skår i gleden om Folkets partis fikk gjennomslag for forslaget deres fire partimedlemmer kommer med i Nordstrands Blad tirsdag. De ønsker å øke antall parkeringsplasser tilknyttet badet - og vil altså ha mer biltrafikk inn i nabolaget. Det er en dårlig idè. Mer biltrafikk vil gå på bekostning av trivselen til beboerne i området og de som velger å reise hit på en effektiv og miljøvennlig måte. Som det blir påpekt, er Manglerud bad plassert ved siden av Manglerud skole, to barnehager, en fotballbane, en basketballbane, Manglerud ishall og Manglerud kunstgresshall. Mer biltrafikk vil gjøre omgivelsene mer utrygge for alle barna og ungdommene som ferdes til og fra områdets mange tilbud til fots eller på sykkel.

Les også

Nye Manglerud bad – primært for innbyggere på Manglerud, pluss de som kan sykle dit?


Helst skulle vi sett at alle skoler i bydelen vår hadde bilfrie hjertesoner rundt seg. Dette for å verne om barna våre og deres muligheter til å bevege seg trygt i nærmiljøet. Der hvor det i dag ikke er mulig, bør vi i det minste gjøre vår beste for å redusere bilkjøringen. Når så mange folk skal samles på ett sted, er en nødt til å tenke på effektiv trafikkavvikling og sikkerhet for de mange, framfor komforten til de som helst vil kjøre bil.

Parkeringsplassene bør settes av til dem som har reelt behov for det, som HC-parkeringsplasser, men for øvrig bør man arbeide for å minimere behovet for bil, selv om vi forstår at det kan være fristende for den enkelte å kjøre til og fra badet. l en by vil det alltid være bedre å satse på kollektivtransport, gange- og sykkelinfrastruktur enn å skalere opp parkeringsfasiliteter og bilveier i et område som dette.

I mange tiår fikk bilen sette premissene for hvordan vi utvikler byen, som førte til forurensing, kø, kork og kaos. Med De Grønne i spissen ønsker det politiske flertallet nå å sette hensynet til menneskene først. I stede for å tvinge folk til å være avhengig av bil i hverdagen, vil vi legge til rette for at det er enkelt, billig og trygt og komme seg rundt med buss, trikk og bane - eller til fots. På vår vakt har også sykkeltrafikken i Oslo økt med vel 50 prosent, noe vi er veldig glade for. Færre biler på veiene gjør lufta renere for barna våre å puste, og det er en verdifull helsegevinst ved at folk er mer aktive i hverdagen.

Innleggsforfatterne kommer med flere forslag utover de foreslåtte parkeringsplassene. Det alle disse forslagene har til felles, er at de koster mer penger enn det som er satt av til prosjektet. Likevel er det i alle fall ett av dem som blir innfridd i kommunebudsjettet som ble lagt fram onsdag: Prisen på enkeltbillettene i Oslo skal reduseres fra og med neste vår!

Så er dette likevel ikke nok. Vi vil derfor fortsatt jobbe for flere bevilgninger til kollektivtrafikken. Særlig ser vi behov for å styrke de lokale tilbudene på tvers av Østensjø bydel og på tvers av nærliggende bydeler i Oslo Sør. Det må bli mye enklere å forflytte seg mellom delbydeler i ytre by, også utenfor rushtiden og i helgene.

Vi håper mange vil benytte seg av det nye tilbudet: og pakke håndkle og badetøy i sekken, kaste seg på det transportmiddelet som passer deg best, og hoppe i bassenget på nye Manglerud bad.