Gå til sidens hovedinnhold

Ja til en mer rettferdig AKS-modell!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Valgkampen er for alvor i gang. Partiene på venstresiden kappes om hvem som vil øke skattene mest mulig, for deretter å spre pengene tynt ut på ulike mer eller mindre treffsikre goder.

SV vil øke statens skatteinntekter med 18 milliarder, men «bare for de rike.» Grensen mellom fattig og rik går i SV forresten på 600.000 kroner i året, marginalt over gjennomsnittslønna i Norge. SV-leder Audun Lysbakken lover gratis AKS/SFO til alle, og viser til hvor fint det er i det rødgrønne utstillingsvinduet Oslo. Har alle gratis AKS i Oslo? Absolutt ikke. Realiteten er at byrådet med Raymond Johansen i spissen tviholder på en AKS-ordning der man kaster penger etter husholdninger med god økonomi, mens aleneforsørgere med helt vanlig lønn, og husholdninger som lever på under 230.000 i året må betale. Fremdeles står tusenvis av barn utenfor AKS-fellesskapet i Oslo.

Etter seks rødgrønne år i Oslo kan vi slå fast at byrådet ordning med gratis kjernetid i aktivitetsskolen er et feilslått eksperiment. Mens familier med millioninntekt i for eksempel Grorud, Gamle Oslo eller Sagene får sponset gratis AKS, må barn i andre deler av byen pakke skolesekken og rusle hjem til en tom leilighet etter skoletid fordi foreldrene ikke har råd til å betale for AKS. AKS skal være et fellesskap, men i dag er det i all hovedsak et gratistilbud for barna som har riktig postadresse, mens resten er avhengig av at de har foreldre som har råd til å betale. Det er grunnleggende usosialt og urettferdig.

Vi befinner oss i det andre året av en ødeleggende pandemi, og mange barn og unge har båret en ekstra stor tiltaksbyrde under pandemien. Mange har ikke sett klassekameratene på skolen, mange har gått glipp av viktig læring, og mange familier står i en ny livssituasjon der arbeidsmarkedet og inntektsgrunnlaget har påvirket familiens økonomiske muligheter.

Byrådet har utsatt utrullingen av ordningen med gratis AKS for flere. I stedet fortsetter de en omvendt Robin Hood-politikk hvor de sponser de rike og sender regninga til folk med mindre å rutte med. Av omkring 17 000 elever som har tilbud om gratis halvdagsplass i AKS i Oslo i dag, har vel 7500 familier en husholdningsinntekt over 1 million kroner. Samtidig må foreldre til 2300 barn fremdeles betale for det samme tilbudet fordi de bor i en «rik bydel.» Det er sosialisme i praksis i Oslo i 2021.

I Oslo er det altfor mange barn som vokser opp i fattigdom og utenforskap, uten gode nok muligheter til å forme sine egne, gode liv. Og barnefattigdommen fortsetter å øke. Å sikre at alle barn, uansett bosted, får muligheten til å delta på gode tilbud etter skoletid, er viktig for inkludering og elevenes læring.

Høyre har derfor ved flere anledninger foreslått å gi gratis AKS til alle barn i Oslo i familier med inntekt under én million kroner. Tilbudet skal gjelde i alle årene med AKS, fra. 1.-4. klasse. Høyre mener det skal være familienes betalingsevne, og ikke hvilken side av gata du bor på, som skal avgjøre.

Med Høyres modell får alle som har behov for det, et gratis tilbud. Regninga vil vi sende til familiene som har betalingsevnen. Vi tror Oslofolk med relativt god inntekt unner de som stadig sliter med å få endene til å møte et gratis tilbud.

Det er positivt at mange barn går i Aktivitetsskolen etter skoletid. Ingen er uenig i det. Økt deltakelse i AKS er et tiltak som på sikt kan støtte opp under målet om at flere elever skal fullføre og bestå skoleløpet. Det vil komme alle i Oslo til gode.