Fellingen av lønnetrærne i forbindelse med oppgraderingene i Langbølgen har skapt stor engasjement. Trærne, som har stått der i over 50 år, er en viktig del av gatens identitet.

Men det er også viktig å ikke se skogen for bare trær. Forbedringene i Langbølgen vil gi oss både en mer miljøvennlig og en mer menneskevennlig gate.

Langbølgen er en gate med mye gjennomfart. Eksos, støv og støy gjør at en i utgangspunktet flott gate blir litt mindre hyggelig å bo i, og ikke er det bra for helsa heller.

Mye trafikk skaper utrygghet for gående og syklister. Selv om vi som bor her tar hensyn, er det ofte biler som raser gjennom Langbølgen. Senest i fjor sommer hadde vi en alvorlig ulykke i gaten, der høy fart var årsaken.

Så har enkelte brukt som motargument mot forbedringene, at det er få som sykler i Langbølgen. Men det er ikke så rart at få tar sykkelen i bruk, når det er så lite tilrettelagt for det. Fortauene er smale mange steder, samtidig som det er trangt i veien. Det gjør at det oppleves utrygt å sykle.

Med bredere vei og sykkelfelt, opphøyde gangfelt, og oppgraderte holdeplasser, er vi sikre på at vi får en gate som er tryggere og hyggeligere for både gående, syklister og bilister. Gjennomfartstrafikken reduseres og det blir bedre å reise kollektivt.

Og det er nettopp det som er god miljøpolitikk: Helhetlige tiltak som ikke bare er symbolpolitikk, men som bidrar til at vi alle får det bedre i gaten vi bor i.

Det er naturligvis synd at noen av trærne i gaten må felles for å få det til. Men til syvende og sist tjener både vi som bor her og miljøet rundt oss på det.