Jeg er enig med Frp i at mat og måltid er viktig for barnas trivsel og læring i barnehagen. Felles mataktiviteter i barnehagen bidrar til å skape gode spisevaner, fremmer inkludering og øker barnas bevissthet rundt egen mat og helse. Men der slutter enigheten.

Aina Stenersen fra Frp skriver i Nordstrands Blad 17. mars at det er helt greit at mattilbudet skal avhenge av foreldrenes lommebok. Jeg mener det er fullt mulig å få til god mat i barnehagen uten å ansette en eller to kokker på fulltid.

Les også

Sats på god og ernæringsrik mat i Oslo sine barnehager

I Oslo har vi både startet et forsøk med kjøkkenassistenter i barnehagen i samarbeid med NAV og det er delt veiledere for menyplanlegging, innkjøp, tips og oppskrifter som gjør det lettere å velge sunnere og lage god mat, selv om matprisen er lav. Vårt utgangspunkt er å tenke kreativt og se etter gode løsninger for god mat, uten å sende en stor ekstraregning til barnefamiliene.

Jeg lurer på hvor dyrt Frp mener det egentlig skal være å gå i barnehagen? I noen bydeler i Oslo med store levekårsutfordringer er bare så vidt over halvparten av de yngste barna i barnehage. Og vi vet at pris er en viktig hindring. De private barnehagene i Oslo krever inn mer i matpenger enn de kommunale og det forsterker ulikhetene. Nå vil Frp også øke matprisen i de kommunale barnehagene. Vi kan ikke fortsette å sende stadig større barnehageregninger til familiene. Da frykter jeg at flere vil falle utenfor barnehagefelleskapet som vi vet er utrolig viktig for læring og sosial tilknytning.

Så heller enn å øke prisen for mat i kommunale barnehager, vil vi gjøre det billigere med mat i private barnehager. Byrådet er opptatt av å spre gode eksempler som ikke koster skjorta og som kan inkludere barn fra familier fra ulike inntektsgrupper. Det finnes selvfølgelig private barnehager som ikke har lagt seg i luksussjiktet med mattilbudet. Det er bra.

Jeg håper også private vil hente inspirasjon fra de delte veiledere for menyplanlegging, innkjøp, tips og oppskrifter som gjør det lettere å velge sunnere og lage god mat. De bydelene som aktivt har gjort det, har vist at man kan få til mye og sunn mat også med lite penger.