Jernbaneverket vil ha kontakt med energibrønneiere

NABOMØTE: 18. november klokken 19 blir det nabomøte om Follobanen på Jernbaneverkets riggområde på Åsland. Det blir første gang hovedentreprenøren deltar.ARKIVFOTO

NABOMØTE: 18. november klokken 19 blir det nabomøte om Follobanen på Jernbaneverkets riggområde på Åsland. Det blir første gang hovedentreprenøren deltar.ARKIVFOTO

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Jernbaneverket vil ha kontakt med eiere av uregistrerte energibrønner langs traséen som blir påvirket av arbeidene med Follobanens to mil lange tunnel.

DEL

NORDSTRAND/SØNDRE NORDSTRAND: Follobaneprosjektet har ifølge en pressemelding allerede registrert over 30 energibrønner i de berørte områdene, men tror det finnes flere. Nå ønsker de kontakt med energibrønneierne.

Tunnelen blir to mil lang. Arbeidene starter neste høst med at tunnelboremaskiner skal arbeide seg gjennom Prinsdal mot Ljabru, før de går under Nordstrandsplatået i løpet av 2017.

Deretter fortsetter tunnelboremaskinene mot Bekkelaget og kommer ut ved Ekebergåsen. Tunnelene i Follobanen vil ifølge Jernbaneverket gå om lag 100 meter under bakken, og tunnelboremaskinene har en fremdrift på cirka 15 meter i døgnet.

– Før Follobanens tunnelboremaskiner starter opp er det viktig for Jernbaneverket å kartlegge energibrønner langs traseen. Har du en energibrønn som ennå ikke er registrert, ønsker vi å høre fra deg, sier Jørn Grøndal, geolog og ansvarlig for registreringen av brønner i Follobaneprosjektet.

Du kan selv sjekke hvor tunneltraseen vil gå på Jernbaneverkets nettsider. Ifølge Jernbaneverket vil det være en mulighet for at tunnelarbeidene kan påvirke effekten av etablerte brønner innenfor en 50-meterssone på hver side av tunnelen.

– Så langt har vi registrert cirka 35 til 40 brønner som kan bli påvirket av Follobanens tunnel. For at vi skal kunne gjøre tiltak slik at påvirkningen på disse brønnene blir så liten som mulig, er det viktig at vi kjenner til alle brønner i området, sier Grøndal.

– Vi kan dessverre ikke hindre at enkelte brønner blir kappet av, men vi kan hindre at utstyr blir ødelagt. Vi sjekker også grunnvannsnivået langs hele traseen kontinuerlig og setter inn tiltak som hindrer at grunnvannet dreneres bort.

Blir en brønn påvirket av arbeidene, vil Jernbaneverket erstatte den, skriver de.

Les også: Krever løsninger på skolekrisen nå

Les også: Geir Lippestad byråd i Oslos nye byregjering

Les også: Barnehage-FAU er ønsket i bydel Østensjø

Les flere saker fra noblad.no